Studeren in het buitenland met een Nederlands diploma

Ga je in het buitenland studeren? Dan kan het handig zijn om je buitenlandse onderwijsinstelling een beschrijving van je diploma te geven. Deze diplomabeschrijving vraag je bij ons aan.

Aanvragen
 

Diplomabeschrijving aanvragen

Wat is een diplomabeschrijving?

Een diplomabeschrijving:

  • vermeldt de naam van de diplomahouder en de belangrijkste gegevens over de gevolgde opleiding en het behaalde diploma;
  • beschrijft het Nederlandse onderwijssysteem;
  • geeft aan met welk diploma in het land van bestemming het behaalde diploma het beste te vergelijken is.

Een diplomabeschrijving is NIET een/bevat GEEN:

  • inhoudelijke beschrijving van de gevolgde vakken;
  • ‘omzetting’ van de behaalde cijfers naar het beoordelingssysteem in het land van bestemming;
  • vertaling van je diploma en/of cijferlijst.

Let op: er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan een diplomabeschrijving. Verantwoordelijke autoriteiten in het land van bestemming kunnen een andere waardering aan je Nederlandse diploma geven.

Engels of Spaans

We geven een diplomabeschrijving uit in het Engels of Spaans. Bekijk een voorbeeld:

Diploma description 

Explicación del diploma 

Wie kan een diplomabeschrijving aanvragen?

  • Afgestudeerden aan een wettelijk erkende Nederlandse hogeronderwijsopleiding (zie het CROHO-register);
  • Houders van een vmbo-t-, havo- of vwo-diploma.

Ook voor een propedeuse kun je een beschrijving bij ons aanvragen.

Helaas kunnen wij geen beschrijving opstellen van een mbo-diploma. Kijk voor meer informatie hierover op:

www.s-bb.nl

Kosten en termijn

  • Regulier: € 96,80 (incl. btw), duurt 4 weken
  • Spoed: € 114,95 (incl. btw), duurt 1 week

Als wij toch geen diplomabeschrijving kunnen opstellen dan krijg je het bedrag, met inhouding van € 20 administratiekosten, van ons terug.

Laatste wijziging: 14-05-2018 16:24