Beschermd beroep binnen de EU

Je wilt werken in een land binnen de EU of in Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland en je beroep is daar beschermd. De volgende hulpmiddelen tonen aan dat je aan de Nederlandse regels van je beroep voldoet. Ze maken de erkenning van je beroep makkelijker in het land van bestemming.

Europese Beroepskaart

De Europese beroepskaart is een elektronische procedure waarmee je beroepskwalificaties kunt laten erkennen in een ander EU-land. Je kunt een Europese Beroepskaart aanvragen als je werkt als: 

  • verpleger algemene zorg
  • apotheker
  • fysiotherapeut
  • berggids
  • onroerend goedmakelaar

Kijk voor meer informatie over de aanvraagprocedure en kosten op de website van Uw Europa.

Beroepen in het onderwijs

Ben je leraar? Vraag een verklaring van onderwijsbevoegdheid aan bij DUO.

Beroepen in de gezondheidszorg

Sta je geregistreerd in het BIG-register van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Vraag een Certificate of Current Professional Status uit het BIG-register aan.

Mbo-diploma

Werk je in een beschermd beroep met een MBO diploma? Neem dan contact op met S-BB.

AC-verklaring

Heb je een ander beschermd beroep en ga je naar een ander EU-land of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Vraag gratis een AC-verklaring aan bij Nuffic. Een AC- verklaring geeft aan dat je beroep beschermd (gereglementeerd) is in Nederland.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

In sommige gevallen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig om te beginnen met werken. Op de website van de Rijksoverheid lees je hoe je een VOG aanvraagt.

Ondervind je problemen met de erkenning van je beroep binnen de EU?

Neem dan contact op met SOLVIT, het klachtenloket van de Europese Commissie.

Laatste wijziging: 18-05-2018 12:48