Diplomawaardering

De waarde van buitenlandse cijfers en erkenning van beroepen.

De afdeling Onderwijsvergelijking van Nuffic is aangewezen als ENIC-NARIC-centrum voor Nederland. De Europese ENIC- en NARIC-centra werken nauw samen in het ontwikkelen van beleid voor de erkenning van diploma's. 

U kunt een diploma uit het buitenland laten waarderen. Ook bij twijfel aan de echtheid van een diploma kunnen wij u helpen.

Wilt u een Nederlands diploma meenemen naar het buitenland, dan kan een diplomabeschrijving handig zijn.

Wie in een ander EU-land gaat werken, krijgt te maken met Europese afspraken. Alles over het uitoefenen van een Nederlands beroep in het buitenland en andersom, staat onder Beroepserkenning.

Voor vergelijking van Nederlandse eindexamencijfers met die uit andere landen vindt u per land een beschrijving van het cijfersysteem.

Laatste wijziging: 28-03-2017 14:55
Kwam deze informatie van pas?