Sino-Dutch Scholarship

Beurzen voor Nederlandse en Chinese studenten.

De ministeries van Onderwijs van beide landen stellen jaarlijks 25 beurzen beschikbaar voor studie of onderzoek in China en Nederland. De Sino-Dutch Bilateral Exchange Scholarship is gebaseerd op een 'Memorandum of Understanding' (MoU) tussen China en Nederland.

Excellence & Exchange

Dit beursprogramma is bestemd voor kwalitatief goede studenten die tijdens en na hun studie minimaal een academisch jaar op bachelor- (laatste fase), master- of PhD-niveau willen studeren.

Het doel van het programma is uitwisseling van talent tussen beide landen: Excellence & Exchange.

Nederlandse studenten

Er zijn jaarlijks 25 studiebeurzen beschikbaar voor Nederlandse studenten die een opleiding in China willen volgen. De Nederlandse en Chinese overheid bekostigen deze beurzen samen. 

Lees de criteria en hoe een Nederlandse student een beurs aanvraagt

Chinese studenten

Ook voor Chinese studenten zijn er jaarlijks 25 studiebeurzen beschikbaar. De Nederlandse overheid bekostigt deze beurzen volledig. Een student die deze beurs krijgt, ontvangt € 16.113 per jaar als tegemoetkoming in de kosten van studie of onderzoek in Nederland.

2 belangrijke wijzigingen

Vanaf aanvraagronde 2018-2019 zijn er 2 belangrijke wijzigingen die het beheer van dit programma efficiënter maken. 

1. Digitaal aanvragen

Voortaan moeten Chinese studenten hun beursaanvraag digitaal indienen via Delta, ons digitale aanvraagsysteem. Op www.studyinholland.nl/sino-dutch vinden ze:

  • de link naar het digitale aanvraagformulier; 
  • uitgebreide uitleg over de aanvraagprocedure; 
  • de criteria voor kandidaten; 
  • de voorwaarden van de beurs.

2. Rechtstreeks toekennen

Voortaan ontvangen Chinese bursalen het beursbedrag rechtstreeks van ons. We kennen het niet meer toe aan de Nederlandse onderwijsinstelling. Dit verkleint de administratieve last voor de instellingen.

Laatste wijziging: 09-03-2018 13:43