Onze dienstverlening

U kunt verschillende diensten bij ons afnemen, als totaalpakket of per onderdeel.

Heeft u vragen of zoekt u maatwerk? 

Welke dienst?                 Wat doen wij voor u?
Programmaontwikkeling Het opzetten van criteria en voorwaarden, procedures en richtlijnen
Werven van kandidaten Het opzetten van informatiebijeenkomsten voor tussenpersonen of kandidaten
Selectie van kandidaten    Advies en ondersteuning bij het selecteren van kandidaten, het informeren van kandidaten en andere partijen en het organiseren van uitreikingsevenementen
Plaatsing van kandidaten  Bemiddelen bij het plaatsen van voornamelijk, buitenlandse studenten in specifieke Nederlandse studieprogramma's
Financieel beheer Financieel beheer van het beurzenprogramma
Toezicht op implementatie Toezicht houden op resultaten, bemiddelen bij problemen, noodhulp en het organiseren van bijeenkomsten
Rapportage Tussen- en eindrapportages, op verzoek
Promotie en marketing Promotie van het beursprogramma wereldwijd en in specifieke doellanden via onze kantoren in Brazilië, Mexico, Rusland India, China, Vietnam, Thailand, Korea, Zuid Afrika, Indonesië en Turkije.
Alumnibeheer Bursalen kunnen aansluiten bij het wereldwijde Holland Alumni-netwerk dat door ons wordt beheerd (49.000 leden) en we kunnen aparte evenementen voor hen organiseren.
Laatste wijziging: 19-05-2017 10:55
Kwam deze informatie van pas?