Onze dienstverlening

Je kunt verschillende diensten bij ons afnemen, als totaalpakket of per onderdeel.

Heb je vragen of zoek je maatwerk? 

Welke dienst?                 Wat doen wij voor je?
Programmaontwikkeling Het opzetten van criteria en voorwaarden, procedures en richtlijnen
Werven van kandidaten Het opzetten van informatiebijeenkomsten voor tussenpersonen of kandidaten
Selectie van kandidaten    Advies en ondersteuning bij het selecteren van kandidaten, het informeren van kandidaten en andere partijen en het organiseren van uitreikingsevenementen
Plaatsing van kandidaten  Bemiddelen bij het plaatsen van voornamelijk, buitenlandse studenten in specifieke Nederlandse studieprogramma's
Financieel beheer Financieel beheer van het beurzenprogramma
Toezicht op implementatie Toezicht houden op resultaten, bemiddelen bij problemen, noodhulp en het organiseren van bijeenkomsten
Rapportage Tussen- en eindrapportages, op verzoek
Promotie en marketing Promotie van het beursprogramma wereldwijd en in specifieke doellanden via onze kantoren in Brazilië, Mexico, Rusland India, China, Vietnam, Thailand, Korea, Zuid Afrika, Indonesië en Turkije.
Alumnibeheer Bursalen kunnen aansluiten bij ons wereldwijde Holland Alumni-netwerk (60.000 leden) en krijgen toegang tot het bijbehorende platform. We organiseren ook aparte evenementen voor hen en activiteiten op maat.
Laatste wijziging: 17-08-2017 13:16