NFP (Netherlands Fellowship Programmes)

Beurzen voor (na)scholing van professionals uit 51 landen.

NFP is een Nederlands beurzenprogramma gericht op het verminderen van het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in 51 landen. Met een NFP-beurs kunnen zij een studieprogramma in Nederland volgen. Daarna kunnen ze met hun opgedane kennis de organisatie waar ze werken verder helpen ontwikkelen.

Een speciaal onderdeel van NFP is het Tailor-Made Training programme (TMT). Hierbij krijgen groepen medewerkers uit NFP-landen een training op maat. Op die manier kunnen ze beter voldoen aan de behoeften van hun organisatie.

Alle NFP-studieprogramma’s worden aangeboden door Nederlandse instellingen en instituten.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over NFP en TMT vindt u op onze Engelstalige website.

Laatste wijziging: 22-11-2016 17:35