Cultureel Verdragbeurzen

Door buitenlandse overheden gefinancierde beurzen voor studie, onderzoek en zomercursussen.

Een aantal landen biedt studie- en onderzoeksbeurzen aan voor Nederlandse studenten en afgestudeerden. Veel van deze beurzen vallen onder een Cultureel Verdrag met Nederland. Culturele Verdragen bevorderen de samenwerking tussen landen op cultureel, educatief en wetenschappelijk gebied. Voor een aantal landen behandelen wij de aanvragen.

Er zijn beurzen voor studie, onderzoek en zomercursussen. Er zijn in principe geen beurzen voor studiepuntmobiliteit of uitwisseling. Een land mag zelf bepalen welke studenten het wil aantrekken. De voorwaarden, beursbedragen en mogelijkheden variëren dan ook sterk per land.

Wij vullen de beurs in sommige gevallen aan met een tegemoetkoming in de internationale reiskosten. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Studenten dienen hun aanvraag rechtstreeks in of sturen hem via het bureau buitenland naar ons.

Op www.wilweg.nl/cv vind je meer informatie.

Laatste wijziging: 04-07-2017 21:33