Hoe vaardig zijn leerlingen aan het einde van groep 8 op het gebied van Engels als het gaat om gesprekken voeren, luisteren, lezen en woordenschat. En hoe is dit in vergelijking met eerder onderzoek in 2012?

In deze sessie beantwoorden we deze vragen aan de hand van de resultaten van peilingsonderzoek Engels einde basisonderwijs op een representatieve steekproef van 95 Nederlandse basisscholen (zowel vvto als regulier en vervroegd eibo).

Ook gaan we in op de resultaten en het vervolg dat hieraan gegeven zou kunnen worden in onderwijs, beleid en onderzoek.

Praktische informatie

Workshopleider: Marleen van der Lubbe, Inspectie van het Onderwijs
Thema: vvto
Platform: Webinargeek

Dit is een webinar van de Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs.