Publications

Filter by publication type
Filter by education type
Filter by language

Standard for bilingual education

Basic requirements for secondary schools that offer a bilingual havo or vwo stream.

Bilingual education in Dutch schools: a success story

If you ever wondered why bilingual education in the Netherlands is so successful, this brochure will cure your curiosity.

Orange Knowledge Programme - Flyer

Flyer describing the principles of the Orange Knowledge Programme

Standard for bilingual education

Basic requirements for schools that offer a bilingual havo or vwo stream.

Starten met tweetalig mbo

Antwoorden op de meest dringende vragen van mbo-opleidingen die met tweetalig onderwijs willen beginnen. En een handige checklist om tweetalig onderwijs in te voeren.

Thuis in de wereld - een visie op het tweetalig onderwijs 2015 - 2025

Het Landelijk netwerk tto legt in deze visie kort en bondig een zeer stevige maar haalbare ambitie neer in het belang van het Nederlandse onderwijs.

B2 or not B2 - Taalvaardigheden en ERK-niveaus in tweetalig onderwijs

Handvatten voor docenten om in alle leerjaren en bij alle vakken gebruik te kunnen maken van het ERK en de communicatievaardigheid voorop te stellen.

Starten met tweetalig onderwijs - Checklist

Wat komt er kijken bij tweetalig onderwijs (tto), wat maakt het concept succesvol en wat moet er gebeuren voordat een school zich tto-school mag noemen? In deze nieuwe brochure krijgt u antwoord op deze en andere vragen. U leest over het nut van tweetalig onderwijs en over de kern ervan. Daarna volgt een praktische checklist voor scholen die tweetalig onderwijs willen invoeren of versterken.

Kwaliteitsstandaard tweetalig onderwijs 2.0

Brochure met een overzicht van eisen waaraan een tto-school moet voldoen.

Model Internationale competenties

Schematisch overzicht van interculturele competenties

Internationale competenties

Brochure en model internationale competenties: wat zijn het en waar zijn ze voor?

International competence

Brochure on international competence: what is it and why do you need it?