In deze workshop wordt je geïnspireerd door heersende ideeën over taalsensibilisering, de rol van taal in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en de discussies over taal & identiteit. Je verlaat deze workshop met nieuwe, eigenzinnige én uitvoerbare ideeën om van een linguïstieke monocultuur naar een meertalige school te komen.

Je ontdekt nieuwe leermiddelen waarmee je een positieve houding ontwikkelt ten opzichte van meertaligheid in brede zin. Bovendien leer je hoe je het taalleervermogen van leerlingen stimuleert, en krijg je concrete handvatten voor meertalige didactieken. Deze kun je ook inzetten voor huis-, tuin- en keukenleerdoelen als spelling van het Nederlands, het fonemisch bewustzijn en taalbeschouwing.

Praktische informatie

Workshopleider: Willemijn Zwart, Kom voor Taal, IJsselacademie
Thema: meertaligheid
Platform: Webinargeek

Dit is een webinar van de Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs.