Vraag, klacht of bezwaar?

Stel een vraag, dien een klacht in of maak bezwaar.

Vragen of opmerkingen

Hebt u een vraag of wilt u extra informatie over (de inhoud van) een product of dienst van Nuffic? Dan kunt u uw vraag stellen via ons contactformulier. Dit formulier dient u ook te gebruiken wanneer u toelichting wilt op een door Nuffic genomen beslissing. 

Klacht

Hebt u een klacht over een gedraging van Nuffic of een van haar medewerkers, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen.

Een klacht heeft betrekking op de manier waarop Nuffic en haar medewerkers bepaalde zaken afhandelen. Een klacht gaat niet over de inhoud van de producten of de dienstverlening van Nuffic, zoals beschikkingen, diplomawaarderingen of beurstoekenningen. Daar bestaan andere procedures voor. Het moet om een gedraging gaan die niet langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.   

Bezwaar

Onder aan de brief waarin een besluit van Nuffic is medegedeeld, vindt u informatie over de betreffende bezwaarprocedure. Bent u het, ook na eventuele toelichting, niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaar indienen.

Bezwaarprocedure Nuffic voor Erasmus+, NFP, NICHE en VIOS(56 kB)

 

Laatste wijziging: 17-05-2017 08:41