Fraudemelding

Fraude kent veel verschijningsvormen. De essentie is steeds dezelfde: mensen of organisaties eigenen zich geld of vermogensbestanddelen toe waarop ze geen recht hebben en tasten daardoor de rechten van anderen aan.

Nuffic geeft jaarlijks in opdracht van donoren meer dan € 100 miljoen uit aan bijdragen voor mobiliteitsprogramma’s en institutionele samenwerkingsprogramma’s. De partijen die deze subsidies ontvangen moeten bij de uitvoering en verantwoording van de programma’s voldoen aan de in het contract en/of beschikking opgenomen subsidievoorwaarden.

Voorbeelden van fraude

Als externe partijen de subsidiegelden bewust onrechtmatig aanwenden, dan is sprake van fraude. Voorbeelden zijn:

  • het opvoeren van kosten die niet zijn gemaakt of niet declarabel zijn;
  • het besteden van gelden aan activiteiten die niet tot het project behoren;
  • het niet uitvoeren van projecten, maar wel verklaren dat deze zijn uitgevoerd. 

Vermoed je fraude?

Als je een vermoeden van fraude hebt, dan kun je dit melden bij Nuffic. Bekijk de informatie over het melden van een vermoeden van fraude. Je vindt daar ook een meldingsformulier. 

Laatste wijziging: 06-07-2017 13:03