Omschrijving

Het programma bestaat uit twee onderdelen. Allereerst kijken we naar de update van de lijst met Double First Class instellingen in februari 2022 en welke gevolgen deze nieuwe lijst heeft voor onze wijze van waarderen.

Vervolgens bespreken we de documenteisen voor China, die half november worden gewijzigd. Daar komt bij dat Chinese studenten een online verificatierapport aan moet leveren, dat de admission officer zelf online kan verifiëren. Tijdens het webinar wordt getoond welke soorten Chinese onderwijskwalificaties geverifieerd kunnen worden en hoe en waar je de rapporten eenvoudig zelf kunt verifiëren.

De workshop wordt gegeven door Yee Man Lau, landendeskundige China.

Programma

Tijdens dit webinar;

  • Gaan we in op wat er veranderd is door het updaten van de lijst met Double First Class instellingen in februari 2022;
  • Bespreken we welke gevolgen het updaten van de lijst heeft voor onze wijze van waarderen;
  • Bespreken we welke wijzigingen in de documenteisen voor China half november doorgevoerd worden;
  • Zien we welke soorten Chinese onderwijskwalificaties geverifieerd kunnen worden en oefenen we waar je de rapporten eenvoudig zelf kunt verifiëren.

Leerdoelen 

Aan het einde van dit webinar:

  • Krijg je een chronologisch overzicht van de Chinese topinstellingen (incl. Project 211, 985 en Double First Class 2017 en 2022;
  • Ben je op de hoogte van de wijzigingen die half november doorgevoerd worden met betrekking tot de documenteisen voor China;
  • Heb je geoefend met het online verifiëren van een Chinees diploma;
  • Heb je kennis en ervaringen gedeeld met collega's.

Praktische informatie

Doelgroep

Medewerkers aan ho-instellingen (admission officers) die zich bezighouden met het waarderen van buitenlandse diploma’s voor de toelating tot het Nederlandse hoger onderwijs.
Er kunnen maximaal 3 medewerkers vanuit dezelfde hoger onderwijsinstelling meedoen aan de workshop.

Datum

De workshop wordt op donderdag 27 oktober van 10.30 uur tot 11.30 uur online gegeven via MS teams.

Aantal deelnemers

Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers.

Materiaal

Een laptop of computer met speakers en microfoon om deel te kunnen nemen aan deze online workshop.

Vragen 

Voor vragen over deze workshop kun je terecht bij Marijke Blom-Westrik (mwestrik@nuffic.nl), cursuscoördinator van Team Onderwijsvergelijking of bij Nuffic Connects (nufficconnects@nuffic.nl).