Omschrijving

De focus in deze praktische online workshop van 60 minuten ligt op de criteria waarmee je kunt bepalen of een buitenlands diploma vergeleken moet worden met het hbo of wo.

Kijk je daarvoor bijvoorbeeld naar de studierichting, de inhoud van de studie, de naam van de instelling, of er een scriptie is geschreven, of het doel van de opleiding?

De workshop wordt gegeven door Marijke Blom-Westrik.

Programma

Onderwerpen

In deze workshop:

  • krijg je informatie over (mogelijke) criteria voor het vergelijken van een buitenlands diploma met hbo of wo;
  • ga je in gesprek met elkaar over de criteria voor het vergelijken met het hbo of wo aan de hand van verschillende stellingen;
  • oefen je met een casus.

Leerdoelen

Aan het einde van deze workshop:

  • heb je een beter idee welke criteria het belangrijkst zijn bij het waarderen van een buitenlands diploma voor een vergelijking met hbo danwel wo;
  • heb je door middel van een casus de criteria voor het vergelijken van een buitenlandse kwalificatie met het hbo of wo geoefend;
  • heb je kennis en ervaringen gedeeld met collega's.

Praktische informatie

Doelgroep

Medewerkers van ho-instellingen (admission officers) die zich bezighouden met het waarderen van buitenlandse diploma’s voor de toelating tot het Nederlandse ho.

Er kunnen maximaal 3 medewerkers vanuit dezelfde hoger onderwijsinstelling meedoen aan de workshop.

Datum

De workshop wordt op dinsdag 19 april van 10.30-11.30 uur online gegeven via MS Teams.

Aantal deelnemers

Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers. De workshop gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Uiterlijk 1 week voor aanvang laten wij weten of de cursus doorgaat.

Duur

De online workshop duurt 60 minuten.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze workshop.

Materiaal

Een laptop of computer met speakers en microfoon om deel te kunnen nemen aan deze online workshop.

Vragen

Voor vragen over deze workshop kun je terecht bij Marijke Blom-Westrik, cursuscoördinator van Team Onderwijsvergelijking of bij Nuffic Connects.