WINNER Conferentie

Van 18 tot 20 oktober 2022 vindt de derde editie van WINNER (the Week of Indonesia-Netherlands Education and Research) plaats. Dit jaar zal het evenement deels hybride en deels online zijn. Het overkoepelende thema is: ‘Learning and research collaboration for sustainable green, blue and digital economies and societies’.

Programma

Het thema van dit jaar omvat vele samenwerkingen en vragen, in de exacte en toegepaste wetenschap, maar ook in sociale, technische en gezondheidswetenschappen, zowel tussen academici, bedrijven, NGOs en publieke organisaties. De noodzaak blijft om interdisciplinaire aanpakken te benadrukken en aantonen dat betrokkenheid van meerdere belanghebbenden nodig is om global challenges aan te pakken en de SDGs te kunnen bereiken.

Hoe innoveren we, zowel technologisch als sociaal, voor groenere economieën? Welk effect heeft een digitale samenleving op onze zorg, of de manier waarop we met elkaar omgaan, ook in kennissamenwerking? Hoe helpt kennis om de manier waarop we produceren en communiceren te veranderen?

Het programma van WINNER bestaat uit verschillende onderdelen en uitgenodigd om de conferentie te openen zijn: voorzitter van BRIN Pak Handoko, Minister van OCW Robbert Dijkgraaf en Minister Kemendikbud Ristek Nadiem Makarim van Indonesië.

De sessies zijn ingedeeld op thema’s zoals Equality of Global Public Health, Digital Economies and Societies maar ook From Indonesia-Netherlands new pathways for knowledge exchange. Met het programma wil WINNER de link versterken tussen de twee landen, en kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. De conferentie is voor zowel Nederlandse als Indonesische studenten, onderzoekers, en ieder ander die zich bezig houdt met deze onderwerpen. Registreren voor de conferentie kan hier.

Deadline deelname postersessie en Study in Indonesia Virtual Expo

Naast sessies op het gebied van de verschillende thema’s staat ook de Poster session op het programma. De deadline om aan te melden voor deze sessie is 15 september, en is bedoeld om onderzoekers en studenten, maar ook SDG enthousiastelingen en bedrijven vanuit Nederland of Indonesië met elkaars onderzoek in contact te brengen.
Ook vindt de Study in Indonesia Virtual Expo plaats, een uitstekende kans voor internationale studenten om te ontmoeten en te ontdekken, en om de Indonesische onderwijsinstellingen te leren kennen. Hier kunnen (Nederlandse) studenten ontdekken wat voor programma’s er worden aangeboden, en wat voor mogelijkheden er zijn om te studeren in Indonesië.

Partners

WINNER is een initiatief van de Nederlandse ambassade in Jakarta, Nuffic Neso Indonesië, Indonesian Academy of Young Scientists (ALMI), the National Research and Innovation Agency (BRIN), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)..

Additional links:

Programma: https://winner.or.id/winner-2022/programme/
Registratie poster sessie: https://winner.or.id/winner-2022/poster-session/
Study in Indonesia virtual expo: https://winner.or.id/winner-2022/study-in-indonesia-virtual-expo/
Registratie WINNER: https://hopin.com/events/winner2022