Hoe ondersteun je de taalvaardigheid van alle kinderen in je klas? Onderzoek toont aan dat bij het verwerven én aanbieden van de moedertaal, de schooltaal en vreemde talen zoals Engels, veel van dezelfde mechanismen een rol spelen. Door ruimte te geven aan meertaligheid kun je het taalbewustzijn en de taalontwikkeling van meertalige én eentalige kinderen stimuleren. 

Tijdens dit webinar leer je: 

  • De belangrijkste redenen om meertaligheid in te zetten in de klas; 
  • Hoe je meertalige kinderen in je klas kunt ondersteunen door gebruik te maken van de thuista(a)len; 
  • Op welke manieren meertaligheid een extra dimensie toevoegt aan de lesstof, voor zowel één- als meertalige leerlingen. 

Aanmelden