Internationalisation at home krijgt geen vorm in beleidstukken of studies. Het moet gebeuren in het primaire proces. Docenten spelen een cruciale rol in het internationaliseren van curricula en van modules. Zij faciliteren de interculturele ontwikkeling van hun studenten en de samenwerking van studenten uit verschillende landen en culturen in de international classroom.

Niet alle docenten voelen zich voldoende in staat om de rol die van hen verwacht wordt te spelen. Professionalisering op dit vlak staat nog steeds in de kinderschoenen en is vaak ad hoc.

Daarom organiseren we, samen met de Hanzehogeschool, dit webinar over:

  • de nieuwste ontwikkelingen. Hoe beschrijf je competenties van docenten op het gebied van internationalisering? En hoe vertaal je dit in leerlijnen of professionaliserings-trajecten voor docenten?
  • de voorlopige resultaten van het comeniusproject International Classroom. Wat is de rol van de docent bij het verbeteren van de integratie tussen internationale en Nederlandse studenten?

Programma

15.00 uur

Opening

15.15 uur

Els van der Werf (Hanzehogeschool Groningen)

  • Wat mogen we van een docenten verwachten: Introductie van de International Competences Matrix
  • Voorbeelden van het professionaliseringsaanbod dat vorig jaar bij de Hanzehogeschool Groningen is ontwikkeld, met speciale aandacht voor internationalisation at home

15.45 uur

Pauze

16.00 uur

Henk Willemsen, Marcel van der Poel, Peter Dammers (Hanzehogeschool Groningen)

Comenius Senior Fellowship: International Classroom

3 docenten van 3 zeer verschillende opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen kregen vorig jaar een project toegekend in het kader van het Comenius Senior Fellowship programma. Het project ondersteunt en traint docenten in het omgaan met diversiteit in een international classroom. En het helpt ze optimaal gebruik te maken van het ‘culturele kapitaal’ dat in de international classroom beschikbaar is. De betrokken docenten delen de voorlopige resultaten van het project.

16.50 uur

Wrap-up

17.00 uur

Einde

Serie

Dit webinar is de derde in een serie van bijeenkomsten over internationalisation at home die Nuffic in samenwerking met hogeronderwijsinstellingen organiseert.

Aanmelden

Meld je aan voor dit webinar.

Hanzehogeschool Groningen is de gastheer van dit webinar. Het wordt georganiseerd op het platform BB Collaborate.