Tijdens dit webinar op maandag 23 mei zullen wij de nog niet gepubliceerde resultaten bespreken van ons onderzoek naar de ervaringen van studenten met betrekking tot duurzaam internationaliseren. Met elkaar gaan we in gesprek over de aanbevelingen die kunnen volgen uit deze resultaten en de acties die hogeronderwijsinstellingen kunnen nemen om duurza(a)m(er) internationaliseren onder studenten te stimuleren.

Praktische informatie

Doelgroep

Deze sessie is bedoeld voor medewerkers in het hoger onderwijs die zich bezighouden met duurzaamheid en/of internationalisering.

Vragen

Voor inhoudelijke vragen over dit webinar kun je contact opnemen met Lynette Peeters via lpeeters@nuffic.nl. Voor vragen over de inschrijving kun je contact opnemen met nufficconnects@nuffic.nl.