Doeltaalgebruik is een van de basisprincipes van LinQ en geldt als kwaliteitscriterium voor goed Moderne Vreemde Talen-onderwijs. Sinds 2 jaar werken we bij LinQ op het gebied van doeltaalgebruik nauw samen met Sebastiaan Dönszelmann.

Over de spreker

Sebastiaan Dönszelmann is vakdidacticus moderne vreemde talen en lerarenopleider aan de Vrije Universiteit. In zijn promotieonderzoek besteedde hij aandacht aan doeltaalgebruik, doeltaaldidaktiek en de effecten van dergelijke didactiek op het presteren van de leerlingen.

Deelname

Dit webinar is bedoeld voor docenten binnen het LinQ-scholennetwerk. De betreffende scholen ontvangen t.z.t. een uitnodiging.

Vervolgcursus

LinQ-docenten kunnen zich na deelname aan dit webinar inschrijven voor de verdiepende cursus Doeltaal-Leertaal: reeks 1 of reeks 2.

 

Aanmelden

Meld je aan via linq@nuffic.nl.