Terug naar boven

Omschrijving

Deze bijeenkomst sluit goed aan bij aan bij de introductie belasting en sociale zekerheid voor internationaal voor onderzoekers en wetenschappelijk personeel die we in september 2021 hebben georganiseerd. In deze verdiepingsbijeenkomst gaan we verder in op de wet- en regelgeving omtrent de 30% regeling.

Deze bijeenkomst is een samenwerking tussen Nuffic en SOFI-expertise. SOFIE ondersteunt deelnemende Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen op het gebied van (grensoverschrijdende) sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht, immigratie en beloningsvraagstukken.

Programma

Tijdens de bijeenkomst zal er een theoretische basis gelegd worden en zullen we gezamenlijk oefenen met de inhoud.

Onderwerpen

In deze bijeenkomst krijg je:

  • Voorwaarden 30%-regeling
  • Wet- en regelgeving uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965
  • Besluit extraterritoriale werknemers en het besluit extraterritoriale kosten
  • Bijzondere categorieën en uitzonderingen met o.a. wisseling inhoudingsplichtige en terugkerende expat
  • Verschillende valkuilen en obstakels waaronder: te laat getekende arbeidsovereenkomsten, verkeerde toepassing door vorige werkgever, langdurig verblijf in Nederland vanwege studie of stage
  • Casuïstiek

Leerdoelen

Aan het einde van de bijeenkomst:

  • Kun je beoordelen of iemand recht heeft op de 30%-regeling en kun je de administratieve processen in gang zetten
  • Ben je bekend met de rol van SOFIE in het proces en een eventueel extern advieskantoor
  • Heb je kennis over verschillende wet- en regelgeving en besluiten die van toepassing zijn bij de 30% regeling
  • Heb je geoefend met verschillende casestudies

Praktische informatie

Doelgroep

Medewerkers van hogescholen, onderzoekscentra, welcome centres of universiteiten die te maken krijgen met internationaal wetenschappelijk personeel en onderzoekers.

Locatie

Met inachtneming van de op dat moment geldende corona-maatregelen zal de bijeenkomst fysiek op een centraal gelegen locatie in Utrecht gegeven worden. De locatie wordt aan de deelnemers gecommuniceerd. Indien de maatregelen dit niet toelaten zal de verdiepingsbijeenkomst online plaatsvinden. Uiterlijk 2 weken voor aanvang word je geïnformeerd over het definitief doorgaan.

Aantal deelnemers

De bijeenkomst gaat door bij ten minste 6 deelnemers. Uiterlijk 2 weken voor aanvang laten wij weten of de bijeenkomst doorgaat.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze bijeenkomst. Bij een fysieke samenkomst is de lunch inbegrepen.

Aanmelden

Meld je aan

Vragen

Voor vragen over deze bijeenkomt kun je terecht bij Nuffic Connects