Hogeschool Rotterdam
Kralingse Zoom 91, 3063 ND, Rotterdam
Vrijdag 12 oktober 2018
van 20:00 tot 22:00
Hogeschool Rotterdam
Kralingse Zoom 91, 3063 ND, Rotterdam
Vrijdag 12 oktober 2018
van 20:00 tot 22:00

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Is onderwijs over wereldburgerschap belangrijk voor je (nationale) identiteit?

Op 12 oktober in Rotterdam stellen we de vraag of we vooral ruimte moeten maken voor burgerschap vanuit nationaal perspectief, of dat de globaliserende maatschappij om meer aandacht voor wereldburgerschapsonderwijs vraagt. De deuren gaan om 19:30 uur open en de toegang is € 10. De voertalen zijn Engels en Nederlands.

Sprekers

  • Andreas Schleicher – directeur Education and Skills bij de OESO
    De OESO voert de bekende PISA-onderzoeken uit: een mondiale vergelijking van de prestaties van 15-jarige leerlingen. Dit jaar maakt wereldburgerschap voor het eerst deel uit van PISA. Hoe meet je competenties voor wereldburgerschap, en wat voegen die competenties toe aan je nationale identiteit?
  • Sofia Hernández Chong Cuy – directeur Witte de With Centre for Contemporary Art
    Wie spreekt over wereldburgerschap, stelt tegelijk een vraag over (nationale) identiteit. Hoe dragen onderwerpen als immigratie, culturele uitwisseling en talen bij aan iemands identiteit en aan rol als wereldburger?
  • Ron Bormans – voorzitter college van Bestuur Hogeschool Rotterdam
    Welke rol speelt de Hogeschool als het gaat om burgerschap? Jongeren uit Nederland en ver daarbuiten kunnen er 'oefenen' hoe te kunnen functioneren in de samenleving, hoe met elkaar om te gaan: democratisch en respectvol.

Organisatoren

Het Unesco Event 2018 wordt georganiseerd door de Nederlandse Unesco Commissie, Nuffic, dagblad Trouw en Hogeschool Rotterdam.

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Internationalisering in de lokale politiek

20 maart 2018
Hoe gaan lokale politici om met onderwerpen zoals globalisering, internationalisering en mondiale ontwikkelingen in hun gemeenten? En wat is de link met onderwijs?

Feedbackbijeenkomst Curriculum.nu

14 januari 2019 van 13:30 tot 15:30
Nuffic, Den Haag
Denk mee over wat jij in de toekomst gaat doen in de klas.

Conferentie internationalisering op de basisschool

27 maart 2020 van 00:00 tot 00:00
Locatie nog niet bekend
Dé conferentie over internationalisering op de basisschool.