Hogeschool Rotterdam
Kralingse Zoom 91, 3063 ND, Rotterdam
Vrijdag 12 oktober 2018
van 20:00 tot 22:00
Hogeschool Rotterdam
Kralingse Zoom 91, 3063 ND, Rotterdam
Vrijdag 12 oktober 2018
van 20:00 tot 22:00

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Is onderwijs over wereldburgerschap belangrijk voor je (nationale) identiteit?

Op 12 oktober in Rotterdam stellen we de vraag of we vooral ruimte moeten maken voor burgerschap vanuit nationaal perspectief, of dat de globaliserende maatschappij om meer aandacht voor wereldburgerschapsonderwijs vraagt. De deuren gaan om 19:30 uur open en de toegang is € 10. De voertalen zijn Engels en Nederlands.

Sprekers

  • Andreas Schleicher – directeur Education and Skills bij de OESO
    De OESO voert de bekende PISA-onderzoeken uit: een mondiale vergelijking van de prestaties van 15-jarige leerlingen. Dit jaar maakt wereldburgerschap voor het eerst deel uit van PISA. Hoe meet je competenties voor wereldburgerschap, en wat voegen die competenties toe aan je nationale identiteit?
  • Sofia Hernández Chong Cuy – directeur Witte de With Centre for Contemporary Art
    Wie spreekt over wereldburgerschap, stelt tegelijk een vraag over (nationale) identiteit. Hoe dragen onderwerpen als immigratie, culturele uitwisseling en talen bij aan iemands identiteit en aan rol als wereldburger?
  • Ron Bormans – voorzitter college van Bestuur Hogeschool Rotterdam
    Welke rol speelt de Hogeschool als het gaat om burgerschap? Jongeren uit Nederland en ver daarbuiten kunnen er 'oefenen' hoe te kunnen functioneren in de samenleving, hoe met elkaar om te gaan: democratisch en respectvol.

Organisatoren

Het Unesco Event 2018 wordt georganiseerd door de Nederlandse Unesco Commissie, Nuffic, dagblad Trouw en Hogeschool Rotterdam.

Internationalisering in het onderwijs raakt op stoom

31 januari 2019
Het opdoen van een internationale ervaring in het onderwijs wordt steeds gebruikelijker, blijkt uit de nieuwe publicatie Internationalisering in Beeld.

'Homogene gemeenschappen zijn verleden tijd'

18 mei 2018
Culturele diversiteit in de klas en (wereld)burgerschap zijn belangrijke, maar ook gevoelige thema’s in het onderwijs.

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.