Tweedaagse netwerkvergadering tto

Kom naar de tweedaagse netwerkbijeenkomst voor tweetalig onderwijs.
De Koningshof
Locht 117, 5504 RM, Veldhoven, Nederland
Donderdag 26 maart 2020 16:00
tot vrijdag 27 maart 2020 13:45
De Koningshof
Locht 117, 5504 RM, Veldhoven, Nederland
Donderdag 26 maart 2020
van 16:00 tot 13:45

Programma 26 maart

16.00-16.05 uur: welkom

16.05-16.15 uur: mededelingen: update ouderbijdrage en update IB

16.15-17.30 uur: Pedro De Bruyckere - Opgroeien als kind in deze wereld: anders en toch niet?
Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Artevelde hogeschool in Gent en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur.

17.30-18.00 uur: pauze/borrel

18.00-18.20 uur: IB Career-related Programme, mogelijke IB-uitbreiding voor tto

18.20-19.00 uur: uitreiking certificaten door Mirjam Heller, voortgangsbezoeker/lid stuurgroep

19.15 uur: diner

Programma 27 maart

09.00-10.00 uur: Sebastiaan Dönszelmann, vakdidacticus VU, Doeltaal-Leertaal

Doeltaalgebruik wordt door velen gezien als een belangrijke succesfactor binnen de MVT-les. Hoe ziet adequaat en leerzaam doeltaalgebruik er eigenlijk uit? Hierover gaf wetenschappelijk onderzoek tot voor kort maar nauwelijks uitsluitsel. Promotieonderzoeker Sebastiaan Dönszelmann zocht naar de didactische omschrijving van adequaat doeltaalgebruik en naar de effecten van dergelijke didactiek op het presteren van de leerlingen. Dat leverde een doeltaaldidactiek op (Doeltaal-Leertaal). En of de leerlingen er de taal sneller door leren? Ja! Doeltaal-Leertaal heeft een significant positief effect op de prestaties van de leerlingen in alle taalvaardigheden.

10.10-11.20 uur: 1e ronde workshops

 • Sebastiaan Dönszelmann - Doeltaal-Leertaal (toegespitst op t-vmbo)
  De rode draad in de workshops is: welk doeltaalgebruik leidt tot meer dan alleen je boodschap overbrengen over de lesstof, namelijk ook nog veel taalleerpotentieel? Hoe kun je dat observeren? Hoe kun jij daar als observant/coördinator/leidinggevende ook in bijsturen? En ten slotte: welke mogelijkheden zijn er voor docenten om hierin -bijvoorbeeld door zelfstudie, samenwerking of scholing- beter te worden?
 • Anne Rosier (Nuffic) - Model internationale competenties
  Op welke internationale context willen we leerlingen voorbereiden? We stellen onszelf vragen als: ‘Hoe ga je om met diversiteit in de klas?’, ‘Hoe bereid je je leerlingen voor op een cultureel diverse samenleving?’ en ‘Welke competenties moeten je leerlingen straks hebben als zij een baan gaan zoeken?’ Nuffic ontwikkelde het model internationale competenties om verschillende leeropbrengsten inzichtelijk te maken. Zo vormt het een startpunt voor het gesprek over de verschillende activiteiten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van competenties. In deze workshop maken we kennis met het model. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende manieren waarop je werkvormen in kunt zetten om aan internationale competenties te werken.
 • IB Career-related Programme - meer uitleg over de mogelijkheden voor tto

11.20-11.40 uur: pauze

11.40-12.50 uur: 2e ronde workshops

 • Sebastiaan Dönszelmann - Doeltaal-Leertaal (toegespitst op t-havo/t-vwo)
  De rode draad in de workshops is: welk doeltaalgebruik leidt tot meer dan alleen je boodschap overbrengen over de lesstof, namelijk ook nog veel taalleerpotentieel? Hoe kun je dat observeren? Hoe kun jij daar als observant/coördinator/leidinggevende ook in bijsturen? En ten slotte: welke mogelijkheden zijn er voor docenten om hierin -bijvoorbeeld door zelfstudie, samenwerking of scholing- beter te worden?
 • Anne Rosier (Nuffic) - Model internationale competenties
  Op welke internationale context willen we leerlingen voorbereiden? We stellen onszelf vragen als: ‘Hoe ga je om met diversiteit in de klas?’, ‘Hoe bereid je je leerlingen voor op een cultureel diverse samenleving?’ en ‘Welke competenties moeten je leerlingen straks hebben als zij een baan gaan zoeken?’ Nuffic ontwikkelde het model internationale competenties om verschillende leeropbrengsten inzichtelijk te maken. Zo vormt het een startpunt voor het gesprek over de verschillende activiteiten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van competenties. In deze workshop maken we kennis met het model. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende manieren waarop je werkvormen in kunt zetten om aan internationale competenties te werken.
 • Good practices op 3 scholen: Isendoorn College, Sintermeertencollege en Schoonhovens College
  Isendoorn College - CLIL-menukaart, Anneke Laboso
  Geïnspireerd door CLIL-workshops en CLIL-trainers uit Nederland en België, besloten de tto-coördinatoren van het Isendoorn College CLIL uit het tto te halen en schoolbreed in te zetten als taalbewust lesgeven voor iedereen. De CLIL-menukaart is nu een hulpmiddel voor iedereen en CLIL is niet meer iets 'raars dat bij tweetalig onderwijs hoort'.
  Sintermeertencollege - Dennis van Roekel
  Schoonhovens College - Academic Skills als erkend eindexamenvak, Justin Peters en Geerte Holwerda
  Enkele jaren geleden hebben docenten van het Schoonhovens College een nieuw vak ontwikkeld, bedoeld om 4V-leerlingen de beginselen van academische vaardigheden bij te brengen. Intussen is Academische Vaardigheden (Academic Skills voor de tto-klassen) niet alleen een omvangrijk en interdisciplinair vak, ook is het door het ministerie van OCW erkend; dit betekent dat het meetelt als schooleigen examenvak. In deze bijeenkomst kijken we vooral naar de inhoud van het vak en de aansluiting op andere vakken en het HO. We kijken wat de mogelijkheden zijn voor tto-scholen en hoe ze dit vak zouden kunnen invoeren.

12.50-13.45 uur: lunch

Aanmelden

Vragen?

Heb je een vraag? Mail dan naar: tto@nuffic.nl

Differentiëren in je Engelse les? Drie Tips

10 februari 2020
Het is niet altijd gemakkelijk om met niveauverschillen in de klas om te gaan. Hoe kun je dat het beste aanpakken? "Zoek het niet alleen in extra werk, maar ook in de leervoorkeuren van de kinderen."

Ouderbijdrage bij tweetalig onderwijs onmisbaar

13 januari 2020
Leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mogen niet langer worden geweerd van schoolactiviteiten, zo besloot de Tweede Kamer onlangs. Voor scholen met tweetalig onderwijs geldt een uitzondering.

Inspiratiemiddag Duits

18 maart 2020 12:15 - 16:00
Graafschap college, Doetinchem
Ben je docent of coördinator werkzaam in het (v)mbo? En kom je direct of indirect in contact met de Duitse taal? Kom dan naar de inspiratiemiddag Duits.

Europees Talenlabel 2020

30 oktober 2020 09:00 - 30 oktober 2020 17:00
Tijdens de 37e editie van de Landelijke Studiedag van Levende Talen reiken wij het Europees Talenlabel uit aan de meest innovatieve taalprojecten van Nederland.