Terug naar boven

Het opzetten van een joint, double of multiple degree is complex omdat elke situatie anders is en om een andere aanpak vraagt. Deze training geeft je basiskennis over de wet- en regelgeving en een stappenplan met de cruciale aspecten waarmee je rekening moet houden. Daarnaast wordt de theorie aangevuld met voorbeelden, uitdagingen en oplossingen uit de praktijk en ga je zelf aan de slag met een casestudy. 

Programma

Tijdens de training behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Joint programmes: wat zijn het en wat kun je ermee?
 • Wet- en regelgeving
 • Stappenplan joint programme ontwikkeling en management:
  - Checklist verkenningsfase
  - Curriculum en mobiliteitspaden
  - Admission
  - Marketing, werving, studentenadministratie
  - Managementmodel
  - Financieel model
  - Samenwerkingsovereenkomst
 • Praktische voorbeelden, uitdagingen en oplossingen
 • Leren van een casestudy
   

Leerdoelen

Na deze training:

 • begrijp je wat de meerwaarde van joint programmes is en het belang van het hanteren van de juiste begrippen en duidelijke definities;
 • begrijp je het verschil tussen joint en double/multiple degrees;
 • heb je kennis van de algemene trends rondom joint programmes in binnen- en buitenland;
 • begrijp je de nationale wet- en regelgeving rond internationale joint programmes;
 • ben je op de hoogte van het Europese kader rond accreditatie en kwaliteitszorg van internationale joint programmes;
 • weet je door middel van een stappenplan wat de belangrijkste aspecten zijn waarmee je rekening moet houden bij het opzetten of uitvoeren van een joint programme;
 • begrijp je hoe joint programmes in de praktijk vorm krijgen en welke uitdagingen en oplossingen daarbij passen;
 • kun je overwogen keuzes maken in het ontwikkelen van een joint programme.

Praktische informatie

Doelgroep

Medewerkers aan een hogeronderwijsinstelling die een joint programme op bachelor- of masterniveau met één of meerdere buitenlandse partners opzet, uitvoert of daarover adviseert. 

Data

De training vindt online plaats op 20 en 22 april.

Duur

De training vindt beide dagen plaats van 9:00-13:00 uur.

Aantal deelnemers

8-12 deelnemers

Kosten

De cursus is gratis.

Trainingsmateriaal

Je hebt een computer of laptop met speakers en microfoon nodig en een stille omgeving om actief deel te kunnen nemen. Na dag 1 wordt huiswerk meegeven ter voorbereiding van dag 2 van de training.

Houd rekening met maximaal 1,5 uur voorbereidingstijd.

De trainers

Ju Lin van Veldhuizen werkt als beleidsmedewerker bij Nuffic en heeft Joint Programmes en Transnational Education in haar portefeuille. Haar focus ligt op hoe de dienstverlening op deze onderwerpen gefaciliteerd en verbeterd kunnen worden en is de linking pin met het veld.

Ellen Nelissen werkt als Manager Double Degree and Network Programmes voor de Universiteit Maastricht, School of Business and Economics. Ze is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Double Degree Programma’s binnen de faculteit en neemt vanuit dit perspectief veel praktijkervaring en kennis mee. 

Wicher Schreuders werkt als Erasmus Mundus Coordinator bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, Institute of Law and Economics. Hij is betrokken bij het EMLE-masterprogramma, dat al bij de start in 2004 werd geselecteerd als Erasmus Mundus-programma. Hij heeft dan ook veel kennis over en ervaring met Joint International Programmes, met name binnen Erasmus Mundus-programma's.
 

Aanmelden