Tpo-studiemiddag

Studiemiddag over het gebruik van het Engels in verschillende vakken in het basisonderwijs.
De Visserschool
Columbusplein 34, 1057 VB, Amsterdam, Nederland
Woensdag 20 november 2019 13:30
tot woensdag 20 november 2019 18:30
De Visserschool
Columbusplein 34, 1057 VB, Amsterdam, Nederland
Woensdag 20 november 2019
van 13:30 tot 18:30

Programma

13.30 – 14.00 uur: Inloop

14.00 – 15.00 uur: Lezing: CLIL in de klas (Rick de Graaff en Catherine van Beuningen)

15.10 – 16.10 uur: Workshopronde 1

16.20 – 17.20 uur: Workshopronde 2

17.20 – 18.30 uur: Hapje eten


Lezing: CLIL in de klas

Hoe werk je aan Engels in andere vakken? En hoe werk je aan vakinhouden in het Engels?

Wie taal leert, is met inhoud bezig. Taal gaat immers altijd ergens over. In het basisonderwijs hebben we volop mogelijkheden om taalontwikkeling in het Engels te koppelen aan andere vakken en projecten. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat het uitdagend én haalbaar is? Dat het goed is voor het Engelse taalgebruik van de kinderen én voor het bereiken van inhoudelijke leerdoelen?

Het lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen van de Hogeschool Utrecht heeft samen met de HU Pabo, EarlyBird en 5 basisscholen gewerkt aan principes voor CLIL (Content and Language Integrated Learning). Oftewel: principes om vakinhouden en Engels gecombineerd aan te bieden.

In deze lezing gaan we in op de principes, aan de hand van concrete voorbeelden uit de 5 scholen. We bespreken de toepassingsmogelijkheden van deze principes in de schoolpraktijk, op basis van eigen lesvoorbeelden.

  • Spreker: Rick de Graaff, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Workshopomschrijvingen

Kies per workshopronde 1 workshop.

Workshopronde 1

1.A: Leesonderwijs van groep 3 t/m 8

Tweetalig onderwijs betekent ook tweetalig lezen. In deze workshop gaan we in op de leesontwikkeling van leerlingen van groep 3 t/m 8 in het tpo. We kijken naar de ontwikkeling in het Nederlands, Engels en de transfer van de ene naar de andere taal. We gaan het hebben over signalering van leesproblemen en differentiatie.

Daarnaast delen we good practices met betrekking tot leesonderwijs, -vorm en -instructie in beide talen. Tot slot is er een doorkijkje naar onderzoek over leesvoorwaarden en leesprestaties.

  • Sprekers: Hedi Kwakkel en Merel Vriens, de Lanteerne

1.B: Hoe versterkt IPC ons tpo?

Binnen het tweetalig onderwijs op Harbour Bilingual speelt het IPC een centrale rol. Door een duidelijke lijn uit te zetten binnen de verschillende leerjaren en bouwen krijgt CLIL een natuurlijke rol binnen het IPC.

In deze workshop bespreken we hoe het IPC:

  • het tweetalig onderwijs ondersteunt in de groepen 1 en 2;
  • de actieve woordenschat stimuleert in de groepen 3 en 4;
  • bijdraagt aan CLIL in de groepen 5 en 6.

Ook kijken we naar Assessment For Learning vanaf groep 3 en de uitdaging om een balans te vinden tussen het aanbieden van de kennisdoelen in het Nederlands en het behalen van het gewenste percentage Engels.

  • Spreker: Esmeralda Klomp, Harbour Bilingual

1.C: Nieuwkomers en zij-instromers

Hoe ga je om met leerlingen die pas na groep 1 in het tpo-programma instromen? Of leerlingen die nieuw zijn en van wie zowel Engels en/of Nederlands niet de ‘thuistaal’ is? Met deze workshop wil de International School Eindhoven je informeren en inspireren met voorbeelden uit de eigen taalrijke en meertalige omgeving. Hoe benut je de hierin aanwezige kansen en mogelijkheden? En welke regels en afspraken maak je hierover?

  • Sprekers: Rianne Leenders en Daphne Dansen, International School Eindhoven

Workshopronde 2

2.A: Leesonderwijs van groep 3 t/m 8

Zie workshop 1.A.

2.B: Hoe versterkt IPC ons tpo?

Zie workshop 1.B.

2.C: Internationalisering

Hoe geef je de lesinhoud een internationaal karakter zodat iedere leerling internationale competenties kan ontwikkelen?

Tijdens deze interactieve presentatie laten we aan de hand van voorbeelden, good practices en tips uit de praktijk zien hoe internationalisering een plek kan krijgen binnen het primaire onderwijs. De SLO-inhoudslijnen van tpo en 'oriëntatie op jezelf en de wereld' staan hierbij centraal. Verder is er volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en dos and don'ts te bespreken.

  • Sprekers: Gäby van der Linde-Meijerink en Martin Klein Tank, SLO

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor deze studiemiddag.

Vragen

Neem voor vragen contact op met Yeelen de Jong via ydejong@nuffic.nl.

“Het moment om het internationaliserings-beleid onder de loep te nemen”

26 mei 2020
Berita Cornelissen, rector van een scholengemeenschap, over de gevolgen van de coronacrisis

Ouderbijdrage nu echt vrijwillig

18 december 2019
Leerlingen kunnen niet langer geweerd worden van activiteiten als schoolreisjes als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

Team Mathematics Challenge

16 juni 2020 10:00 - 15:30
Broklede, Breukelen
De Team Mathematics Challenge 2020 gaat vanwege de maatregelen rond het coronavirus NIET door.