Wat kun je verwachten?

Tijdens deze themabijeenkomst delen we met elkaar inzichten en ideeën, kennis en ervaring over hoe je als bestuur scholen kunt ondersteunen en draagvlak creëren om internationalisering & wereldburgerschap in de klas, schoolplan en beleid te verwezenlijken. Dit doen we aan de hand van het 10-stappenplan en het model internationale competentie dat door Nuffic is ontwikkeld.

Wat neem je mee naar huis?

Na de bijeenkomst heb je een duidelijk beeld van internationalisering en wereldburgerschap en wat dit voor je scholen kan betekenen. Je neemt de kennis en ervaring van je collega’s mee samen met het stappenplan en het model internationale competenties om als bestuur en scholen aan de slag te gaan met internationalisering.

Programma

  • 13.30 – 14.00 Inloop en ontvangst met koffie en thee
  • 14.00 – 14.05 Welkom door Trudy Manders, teamleider relatiebeheer
  • 14.05 – 14.15 Opening (video) door Prof. Dr. Joana Duarte, bijzonder hoogleraar wereldburgerschap en tweetalig onderwijs
  • 14.15 - 14.30 Netwerkmoment
  • 14.30 - 14.50 Internationale competenties door Jessy Lipperts, adviseur internationalisering po-vo
  • Pauze
  • 15.00 - 15.15 Introductie wereldburgerschap met uitleg werksessie door Arie van de Vrie, Coördinator VRIE Burgerschapseducatie
  • 15.15- 16.30 Werksessie
  • 16.30 - 16.45 Terugkoppeling en afsluiting
  • 16.45 - 17.30 Napraten onder het genot van een drankje

Praktische informatie

Doelgroep
Interactieve sessie voor schoolbesturen, beleidsmedewerkers en projectmanagers.

Datum en locatie
Woensdag 7 juni, 13.30 - 17.30 uur

De bijeenkomst vindt plaats in Space To Create – Stationsplein 90 in Utrecht.

Kosten en aanmelden
Deelname is gratis.

Meld je aan

Meer informatie
Voor vragen over deze bijeenkomst kun je mailen naar po-vo@nuffic.nl.