Wat kun je verwachten?

Aan het einde van dit webinar:

  • weet je wat de raakvlakken en verschillen zijn tussen burgerschap, internationalisering en wereldburgerschap.
  • weet je wat we met wereldburgerschap bedoelen.
  • weet je hoe leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen tijdens wereldburgerschap.
  • heb je praktische ideeën gekregen om wereldburgerschap te ontwikkelen, in te voeren en te integreren in je curriculum.

Dit webinar is kosteloos.

Meld je aan