Terug naar boven

Omschrijving

Internationaliseren en wereldburgerschap zijn containerbegrippen. Hoe geef je hier als docent invulling aan in je les? En hoe zorg je dat internationalisering iets van de hele school wordt?

Tijdens deze training doe je kennis en vaardigheden op om internationalisering vorm te geven bij jou op school en in je eigen lessen. Je krijgt praktische tips en tools mee, zodat je direct aan de slag kunt.

Programma

Deze training bestaat uit 4 losse onderdelen. Het eerste en het vierde onderdeel van deze training zijn verplicht. Het tweede en het derde onderdeel zijn optioneel.

 1. Online sessie ‘Starten met internationalisering en wereldburgerschap’ op woensdag 5 oktober van 15.00-16.30 uur.
 2. Regionale inspiratiebijeenkomsten, tussen 1 en 18 november.
 3. Webinar ‘Starten met eTwinning’ op dinsdag 22 november van 16.00-17.00 uur.
 4. Sessie ‘Starten met internationalisering en wereldburgerschap’ op donderdag 24 november van 15.00-16.30 uur. Voor deze sessie wordt nog bekend gemaakt of het online of fysiek plaatsvindt.

Onderwerpen

 • Wat is de (persoonlijke/school-) visie op internationalisering en wereldburgerschap?
 • Hoe start je met internationalisering en wereldburgerschap op school?
 • Hoe organiseer je activiteiten voor internationalisering en wereldburgerschap?
 • Wat is eTwinning en hoe kan ik het inzetten?
 • Hoe kunnen het Global Citizen Network en Nuffic mij ondersteunen?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor subsidies?

Leerdoelen

Na deze training heb je een aantal doelen bereikt:

 • Je hebt inzicht in de verschillende aspecten die komen kijken bij het starten met internationalisering en wereldburgerschap.
 • Je kan zelfstandig aan de slag met het (her)schrijven van een beleidsplan rondom internationalisering.
 • Je hebt inspiratie opgedaan om een of meerdere activiteiten binnen school op te zetten.
 • Je leert door de ervaringen van de andere deelnemers hoe je wendbaar kunt omgaan met knelpunten.

Praktische informatie

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren internationalisering in het voortgezet onderwijs die weinig ervaring hebben met internationalisering en wereldburgerschap.

De online sessies vinden plaats via Microsoft Teams.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal 9 deelnemers meedoen aan deze training. De training gaat door als er tenminste 5 deelnemers zijn. Coördinatoren van Global Citizen Schools hebben voorrang, waarvoor 5 plekken gereserveerd zijn. Je ontvangt bericht als je op de reservelijst wordt gezet.

We willen zoveel mogelijk verschillende scholen de kans geven om mee te doen. Daarom ontvangen we het liefst maximaal 1 docent of coördinator per school.

Kosten

Aan deze training zijn geen kosten verbonden.

Trainingsmateriaal

 • Format beleidsplan internationalisering en wereldburgerschap
 • Les- en projectvoorbeelden

Vragen

Voor vragen kun je terecht bij Nuffic Connects (nufficconnects@nuffic.nl).