Over de grens-dag

Op de Over de grens-dag maak je kennis met verschillende aspecten van een buitenlandervaring en kun je een aantal workshops volgen rond het thema duurzaamheid.
Online
Woensdag 4 november 2020 09:30
tot woensdag 4 november 2020 16:00

Een tijdje over de grens studeren, internationaal samenwerken of stagelopen. Het wordt voor studenten en medewerkers in het mbo steeds vanzelfsprekender. Hoe zorgen we ervoor dat deze ervaringen duurzaam zijn? Hoe kijken we naar de ‘footprint’ van deze ervaringen en hoe zorg je voor duurzame samenwerkingen?

Programma

  • 9.30 uur: Inloop
  • 10.00 uur: Opening en gastspreker
  • 11.00 uur: Workshopronde 1 (keuze uit 5 workshops)
  • 12.15 uur: Lunch en netwerken
  • 13.30 uur: Workshopronde 2 (keuze uit 5 workshops)
  • 15.00 uur: Borrel en netwerken
  • 16.00 uur: Afsluiting

Voor wie

Stagebegeleiders internationaal, IBPV-coördinatoren, adviseurs buitenland en medewerkers stagebureau in het mbo.

Workshopronde 1

*: introductie
**: expert

1.1 Dilemma: mobiliteit versus duurzaamheid*

Een stage in het buitenland draagt bij aan de ontwikkeling van internationale vaardigheden, zoals taalbeheersing, een andere cultuur begrijpen, of een andere dimensie van het vak leren. Maar vliegverkeer leidt tot veel CO2-uitstoot en zorgt voor een grote consumptie van fossiele brandstoffen. Wat weegt zwaarder: de internationale ervaring of de impact van reizen op het milieu? Hoe ga je hiermee om? Welke keuzes maak je? In deze workshop volop discussie en natuurlijk delen we ook mooie voorbeelden van duurzame initiatieven.

Danielle Scholtes (Nuffic)

1.2 Duurzame inbedding van internationalisering**

Om internationalisering goed uit te kunnen voeren is het belangrijk om scherp te hebben waar je staat. Wat is het aanbod van jouw school, de werkwijze, het meten van en de strategie met betrekking tot internationalisering? Deze workshop geeft inzicht in obstakels en mogelijkheden om internationalisering nog beter te verankeren in jouw school. Dit doen we aan de hand van de Kwaliteit- en Impactscan (KIS).

Gonnie van der Eerden (Nationaal Agentschap Erasmus+)

1.3 Duurzaam denken, Duurzaam doen**

Het Friesland College stelt zich tot doel om studenten op te leiden tot praktische wereldburgers die in hun vak én in de samenleving goed hun weg kunnen vinden. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) geven richting aan de koers en bieden goede kansen om wereldburgerschap in het hele onderwijsaanbod steviger neer te zetten. Denk je aan de SDG’s, dan denk je vrijwel direct aan goed omgaan met onze wereld, aan duurzaamheid. Hoe gaat het Friesland College hiermee om? Wissel ideeën uit en raak geïnspireerd.

Sabine Schroten (Friesland College)

1.4 Mogelijkheden van SDG’s in Erasmus+*

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in het huidige, maar zeker in het nieuwe Erasmus+ programma belangrijk. Hoe is dat al zichtbaar in lopende projecten en waar liggen de kansen voor het mbo? Tijdens deze workshop word je geïnspireerd en denk je mee over mogelijkheden: voor studenten en docenten die naar het buitenland gaan en voor scholen die in een strategisch partnerschap samenwerken aan nieuwe, innovatieve producten.

Frans van Hoek (Nationaal Agentschap Erasmus+)

1.5 Escaperoom International*

Stel je voor: je bent in het buitenland opgesloten in een vergaderruimte. Om eruit te komen, moet je je internationale competenties inzetten. Hoe pak je dat aan? Vind jij de oplossing en lukt het om met de groep samen op tijd weer naar huis te gaan? Ervaar het tijdens de Escaperoom International.

(Nationaal Agentschap Erasmus+)

Workshopronde 2

*: introductie
**: expert

2.1 Bemiddelingsbureaus, duurzame samenwerkingspartners?**

Het is bekend dat scholen en studenten gebruikmaken van bemiddelingsbureaus. In deze workshop willen wij graag jouw mening en ervaring horen als betrokken internationale docent. Door middel van het Lagerhuismodel brengen wij aan de hand van stellingen de pro’s en contra’s van bemiddelingsbureaus voor het voetlicht. Een sessie waarbij je in beweging wordt gebracht en regelmatig van mening en positie mag veranderen.

Manfred Polzin (MBO Raad) en Hans Diemel (SBB)

2.2 Duurzaamheid in het mbo en bij internationalisering*

Hoe kan je aan de slag met de Sustainable Development Goals (SDG’s), in het bijzonder die over duurzaamheid, in het mbo-onderwijs en in internationalisering? Wat zijn de SDG’s, wat is de relatie met de donuteconomie, met de 'whole school approach' en met de kwalificatiedossiers? Aan welke kerntaken en processen kan je denken? Welke werkvormen zou je kunnen gebruiken? Na een inleiding is er ruimte voor discussie en ga je er zelf mee aan de slag.

Rob de Vrind (Duurzaam MBO/Koning Willem I College)

2.3 Het opbouwen van een duurzaam partnerschap: uitwisselen van ervaringen*

Bij internationale studentmobiliteit komt het vaak voor dat een school een of meerdere vaste samenwerkingspartners heeft. Investeren in een duurzame relatie komt de kwaliteit van de stages ten goede. In deze workshop wordt kort ingegaan op het vastleggen van afspraken (hoe en wat), maar het grootste deel van de tijd is beschikbaar om onderling ervaringen over duurzame partnerschappen uit te wisselen en vragen te stellen aan elkaar.

Rinske Stelwagen (NCP ECVET)

2.4 Van internationale competentie naar activiteit**

Als begeleider speel je een belangrijke rol in het omzetten van een internationale ervaring in competenties. Leren gaat niet vanzelf. Help studenten zich voor te bereiden op een duurzame internationale ervaring. Leer ze richting geven aan hun persoonlijke groei. Hierin zijn je eigen internationale ervaringen en competenties een inspirerend voorbeeld.

Rob van Wezel (SBB), Elly van ’t Hof (Albeda), Danielle Scholtes (Nuffic)

2.5 Escaperoom International*

Stel je voor: je bent in het buitenland opgesloten in een vergaderruimte. Om eruit te komen, moet je je internationale competenties inzetten. Hoe pak je dat aan? Vind jij de oplossing en lukt het om met de groep samen op tijd weer naar huis te gaan? Ervaar het tijdens de Escaperoom International.

(Nationaal Agentschap Erasmus+)

Aanmelden

De Over de grens-dag is inmiddels volgeboekt.

Je kunt je nog aanmelden voor de reservelijst door een mail te sturen naar: events@nuffic.nl

Coronavirus

De Nederlandse overheid heeft besloten dat er vanaf 1 juli weer bijeenkomsten met maximaal 100 mensen mogen plaatsvinden. Over de situatie op 4 november 2020 is nog geen duidelijkheid.

Zie ook onze pagina over het coronavirus.

Gevolgen van corona op internationalisering onderwijs steeds duidelijker

8 april 2020
Bericht van directeur Freddy Weima over de coronacrisis.

DILEMMA: internationale mobiliteit vs. duurzaamheid

7 februari 2020
Meer internationale mobiliteit van studenten en staf én je CO2-uitstoot verlagen?