Programma

13.30 uur: Plenaire sessie deel I: Marc van der Meer
14.00 uur: Plenaire sessie deel II: Rondetafel
14:30 uur: Pauze
14.40 uur: Inspiratiesessies ronde 1 (keuze uit 5 inspiratiesessies)
15.25 uur: Pauze
15.35 uur: Inspiratiesessies ronde 2 (keuze uit 5 inspiratiesessies)
16.30 uur: Einde

De Over de grens-dag is een dag vol inspiratie voor stagebegeleiders internationaal, IBPV-coördinatoren, adviseurs buitenland, en medewerkers stagebureau in het mbo. De MBO Raad, SBB, CINOP, het NA Erasmus+ en Nuffic organiseren deze dag.

Inspiratiesessies ronde 1

1.1. Microcredentials, het erkennen van internationale leeruitkomsten

Microcredentials zijn kleine eenheden van leeruitkomsten, waarover de Europese Commissie dit najaar een raadsaanbeveling geeft. Het is het nieuwste instrument om te komen tot gemeenschappelijke kwaliteitsnormen, transparantie, internationale vergelijkbaarheid, erkenning en overdraagbaarheid van leeruitkomsten in Europa.

In Europa is er sprake van een zogenaamd skillsgap. competenties en vaardigheden van afgestudeerden en werkenden komen niet altijd overeen met de vraag vanuit de snel veranderende arbeidsmarkt.

We onderzoeken in de sessie of en hoe internationale mobiliteit kan bijdragen om dit potentiële gat te dichten. Hoe pak je dit aan als je mobiliteiten een tijd hebben stilgelegen? Op welke punten moet je vooral letten bij het opstarten van de mobiliteiten?

Gonnie van Eerden (CINOP/NCP ECVET)

1.2. Een internationale ervaring voor iedereen

Marianne is coördinator Inclusie bij Erasmus+. In deze rol stimuleert ze het toegankelijk(er) maken van internationale mobiliteit voor studenten en onderwijsprofessionals uit ondervertegenwoordigde groepen. In deze sessie deelt Marianne haar bevlogenheid over het thema met jullie. Dit doet zij samen met Georgia Vasilaras, coördinator Internationalisering bij De Leijgraaf. Vanuit onderzoek naar belemmeringen is Georgia op zoek gegaan naar manieren om deze te tackelen zodat meer studenten een buitenlandervaring kunnen opdoen.

Na de sessie heb je meer inzicht in de betekenis van inclusie. Je kent dan manieren waarop je inclusie kunt verbinden met internationalisering en internationale mobiliteit in het onderwijs.

Marianne Driessen (Erasmus+) en Georgia Vasilaras (de Leijgraaf)

1.3. Project Emeu & Excellentie

Het Horizon collega heeft het afgelopen jaar een Excellentieprogramma en digitale samenwerking opgezet. Een stevig internationaal netwerk maakte dit mede mogelijk. De school bouwde hier jaren aan met het prijswinnende project EMEU. Tijdens deze sessie bespreken we het excellentieprogramma en lichten we het project EMEU toe.

Aart-Evert Lokhorst en Jeroen Rijks (Horizon college)

1.4. Internationalisering als middel voor professionalisering: van competentie naar activiteit

Scholen staan klaar om hun studenten weer naar het buitenland te sturen, zodra dit weer kan. En dat is mooi. Een stage bij een bedrijf in Spanje of uitwisseling met een school in Denemarken? Het levert studenten waardevolle competenties en een fantastische ervaring op. Ook voor docenten is het goed om internationale competenties te ontwikkelen. Zowel voor de eigen professionele ontwikkeling als voor de begeleiding van de student. Immers, zonder internationaal competente docenten, geen internationaal competente studenten.

In deze sessie komen verschillende goede voorbeelden aan bod en gaan we terug naar de basis. Waarom zou je inzetten op internationalisering? Op welke competenties focus je? En voor welke activiteit kies je?

Jette Thönissen en Gabriela van Staden (Nuffic)

1.5. Boter bij de vis (Lessons Learned Covid)

Het middelbaar beroepsonderwijs is in een paar een paar maanden volledig veranderd. Iets wat altijd voor onmogelijk werd gehouden omdat er vooral veel beren op de weg stonden. De coronacrisis had een grote impact op onder andere de gezondheidszorg en de economie. En kreeg ook het onderwijs in zijn greep. Op stel en sprong hebben we antwoorden en alternatieven bedacht op de acute problemen. De grizzlyberen bleken vaak knuffelberen. We omarmden zaken als keuzedelen, taal-/rekeneisen, BSA, onderwijstijd, bpv en ga zo maar door. We zien ze niet langer als problemen. Het zijn nu uitdagingen om op te pakken en anders te regelen. Nu het einde van de crisis in zicht lijkt, komt de vraag: hoe nu verder? Gaan we terug naar het oude 'normaal'? Of hebben we ontdekkingen gedaan die we willen vasthouden? En wat zijn de consequenties voor onze scholen?

Rini Romme (MBO Raad)

Inspiratiesessies ronde 2

2.1. Earth Charter International: duurzame ontwikkeling door de bril van het Earth Charter

Het Earth Charter is een 'soft law' document. Vanuit een integrale visie op de planeet biedt het een ethisch raamwerk met als doel de steeds kleinere wereld van een wegwijzer te voorzien. Geef je als school of organisatie Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (UNSECO) vorm? Dan kun je dat doen op basis van bijvoorbeeld de Duurzame Werelddoelstellingen (Sustainable Development Goals). Als je hier de bril van het Earth Charter voor gebruikt, doe je het met respect en zorg voor alle levensvormen.

Earth Charter International (ECI) is gevestigd in Costa Rica. Het coördineert de mondiale beweging en heeft een Unesco Chair for Education for Sustainable Development. Het educatiecentrum ontwikkelt materialen en cursussen en zorgt voor aansturing en informatievoorziening voor de ‘affiliates’ en partners wereldwijd.

In het Yuverta Excellent programma krijgen mbo-studenten de kans om via een ECI online cursus (Leadership, Sustainability, Ethics) hun kennis te vergroten. En hun internationale netwerk uit te breiden.

Irma Verhoeven (Yuverta)

2.2. Wederkerige Grensmobiliteit

In deze inspiratiesessie komt een aantal experts aan het woord over (wederkerige) grensoverschrijdende mobiliteit. Daarbij is ruimte voor vragen en verdieping.

We hebben bijdragen gepland van:

 • Jette Thönissen (Nuffic):
  onderzoek mogelijkheden van internationalisering bij bedrijven, scholen en studenten in de grensregio;
 • Rudi Geraerts (Departement Werk en Sociale Economie):
  perspectief vanuit Vlaanderen;
 • Xander de Weerd (Eures):
  perspectief vanuit Duitsland;
 • Pauline van den Bosch (Gilde Opleidingen):
  internationalisering borgen in het curriculum.

Rob van Wezel (SBB)

2.3. De kwaliteitswaarborging van mobiliteiten buiten de EU – hoe zorg je voor een duurzame positieve impact op de deelnemer en de ontvangende organisatie?

Binnen het programma Erasmus+ is het nu ook mogelijk om in het mbo-onderwijs mobiliteiten te organiseren naar landen buiten de EU. Daardoor zijn de mogelijkheden voor het opdoen van internationale ervaring enorm vergroot. Hoe waarborg je de kwaliteit als een student bijvoorbeeld naar een ontwikkelingsland gaat?

Tijdens deze interactieve inspiratiesessie neemt ervaringsdeskundige Carmen Kurvers je mee naar:

 • de belangrijkste elementen voor een gelijkwaardige samenwerking zonder dat impliciete aannames in de weg staan;
 • een kritische analyse van mobiliteiten in lijn met de do no harm approach;
 • de grote positieve impact die een mobiliteit naar een ontwikkelingsland kan hebben op de deelnemer en de ontvangende organisatie.

Carmen Curvers (CINOP)

2.4. Internationalisation at home

In deze sessie kijken we hoe internationalisation at home kan bijdragen aan het verhogen van het rendement van mobiliteit. Bereid je de buitenlandstage van een student in de klas voor? Dan leert niet alleen de student zelf daar meer van. Het leereffect kan zich uitstrekken tot de hele klas of zelfs breder in de school.

We maken je deelgenoot van een aantal tools die Nuffic heeft ontwikkeld: de 'Wegwijzer mobiliteit mbo' en de 'internationaliseringskaart'. Daarin zijn concrete voorbeelden van internationalisation at home opgenomen.

Daniëlle Scholtes (Nuffic)

2.5. Mobiliteit 2.0: meer dan stage lopen in het buitenland?

Internationalisering was lange tijd bijna synoniem aan stage lopen (of excursies) in het buitenland. Studenten konden hun stage in het buitenland lopen en deden dan aan internationalisering. Stages werden dan beoordeeld op basis van criteria die ook gelden voor de stages in Nederland.

Enkele jaren geleden deden de keuzedelen hun intrede. Zo ook het keuzedeel Internationaal II: werken in het buitenland. Verschillende opleidingen brachten de buitenlandse stages onder bij dit keuzedeel. Welke veranderingen of verschuivingen heeft dat teweeg gebracht?

Sinds maart 2020 was werken in het buitenland niet meer zo vanzelfsprekend. Maar internationalisering bleef bestaan, met een meer focus op internationalisering at home. Ineens kon je ook vanuit Nederland stage lopen bij een organisatie in het buitenland. Online. Welke verschuivingen leverde dat op?

In deze sessie delen we graag onze visie. En we poneren stellingen. Van daaruit gaan we in op de doelen die je wilt bereiken met internationalisering, inclusief mobiliteit. En hoe je hieraan vorm kan geven.

Daan Maljers (ROC van Twente) en Babet Hoeberigs (ROC Mondriaan)

Aanmelden en vragen

Meld je aan

Om je aan te melden voor de Over de grens-dag heb je een account nodig in ons nieuwe klantenportaal. Dit account kun je zelf aanmaken. Heb je daar vragen over? Of wil je iets anders vragen? Mail dan naar events@nuffic.nl.