Terug naar boven

Een tijdje over de grens studeren, internationaal samenwerken of stagelopen. Het wordt voor studenten en medewerkers in het mbo steeds vanzelfsprekender. Hoe zorgen we ervoor dat deze ervaringen duurzaam zijn? Hoe kijken we naar de ‘footprint’ van deze ervaringen en hoe zorg je voor duurzame samenwerkingen?

Programma

Voor wie

Stagebegeleiders internationaal, IBPV-coördinatoren, adviseurs buitenland en medewerkers stagebureau in het mbo.

Inspiratiesessies ronde 1

*: introductie
**: expert

1.1 Dilemma: mobiliteit versus duurzaamheid*

Een stage in het buitenland draagt bij aan de ontwikkeling van internationale vaardigheden, zoals taalbeheersing, een andere cultuur begrijpen, of een andere dimensie van het vak leren. Maar vliegverkeer leidt tot veel CO2-uitstoot en zorgt voor een grote consumptie van fossiele brandstoffen. Wat weegt zwaarder: de internationale ervaring of de impact van reizen op het milieu? Hoe ga je hiermee om? Welke keuzes maak je? In deze workshop volop discussie en natuurlijk delen we ook mooie voorbeelden van duurzame initiatieven.

Danielle Scholtes (Nuffic)

1.2 Duurzame inbedding van internationalisering**

Om internationalisering goed uit te kunnen voeren is het belangrijk om scherp te hebben waar je staat. Wat is het aanbod van jouw school, de werkwijze, het meten van en de strategie met betrekking tot internationalisering? Je krijgt inzicht in obstakels en mogelijkheden om internationalisering nog beter te verankeren in jouw school. Dit doen we aan de hand van de Kwaliteit- en Impactscan (KIS).

Gonnie van der Eerden (Nationaal Agentschap Erasmus+)

1.3 Duurzaam denken, Duurzaam doen**

Het Friesland College stelt zich tot doel om studenten op te leiden tot praktische wereldburgers die in hun vak én in de samenleving goed hun weg kunnen vinden. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) geven richting aan de koers en bieden goede kansen om wereldburgerschap in het hele onderwijsaanbod steviger neer te zetten. Denk je aan de SDG’s, dan denk je vrijwel direct aan goed omgaan met onze wereld, aan duurzaamheid. Hoe gaat het Friesland College hiermee om? Wissel ideeën uit en raak geïnspireerd.

Dominique Derks en Sabine Schroten (Friesland College)

1.4 Blended & virtuele mobiliteiten*

Virtuele en/of blended mobiliteiten zijn in deze coronatijd ontzettend belangrijk. Maar is virtuele mobiliteit wel een goed alternatief voor reguliere mobiliteit? En wat zijn de effecten van blended learning op de kwaliteit van een buitenlandstage? Zijn deze positief of negatief? Deze en een aantal andere vragen zullen tijdens de inspiratiesessie worden besproken. Tijdens deze sessie willen we je inspireren door het uitwisselen van best practices en denk je mee over mogelijkheden voor studenten en docenten die aan virtuele of blended mobiliteit willen doen.

Marieke Wouters-Denissen (Nationaal Agentschap Erasmus+)

Inspiratiesessies ronde 2

*: introductie
**: expert

2.1 Internationalisering in tijd van corona*

In deze bijzondere tijd is een stage in het buitenland om meerdere redenen lastig vorm te geven. Internationalisation at home (IaH) biedt mogelijkheden een internationale ervaring op te doen, zonder naar het buitenland te gaan. We vertellen je wat IaH behelst en zoomen in op één specifieke mogelijkheid van IaH: stagelopen in een internationaal georiënteerd stagebedrijf in Nederland. Ontdek hoe het labelen van die bedrijven tot stand komt, wat de opbrengsten voor studenten zijn en hoe deze bedrijven zichtbaar zijn op Stagemarkt.nl.

Janneke Dubbelboer (Nuffic) en Hans Diemel (SBB)

2.2 Duurzaamheid in het mbo en bij internationalisering*

Hoe kan je aan de slag met de Sustainable Development Goals (SDG’s), in het bijzonder die over duurzaamheid, in het mbo-onderwijs en in internationalisering? Wat zijn de SDG’s, wat is de relatie met de donuteconomie, met de 'whole school approach' en met de kwalificatiedossiers? Aan welke kerntaken en processen kan je denken? Welke werkvormen zou je kunnen gebruiken? Na een inleiding is er ruimte voor discussie en ga je er zelf mee aan de slag.

Rob de Vrind (Duurzaam MBO/Koning Willem I College)

2.3 Het opbouwen van een duurzaam partnerschap: uitwisselen van ervaringen*

Bij internationale studentmobiliteit komt het vaak voor dat een school één of meerdere vaste samenwerkingspartners heeft. Investeren in een duurzame relatie komt de kwaliteit van de stages ten goede. Deze sessie staat in het teken van het onderling uitwisselen van ervaringen over duurzame partnerschappen. Gezien de huidige tijd krijgt hierin de mogelijke online component extra aandacht.

Rinske Stelwagen (NCP ECVET)

2.4 Van internationale competentie naar activiteit**

Als begeleider speel je een belangrijke rol in het omzetten van een internationale ervaring in competenties. Leren gaat niet vanzelf. Help studenten zich voor te bereiden op een duurzame internationale ervaring. Leer ze richting geven aan hun persoonlijke groei. Hierin zijn je eigen internationale ervaringen en competenties een inspirerend voorbeeld.

Rob van Wezel (SBB), Elly van ’t Hof (Albeda), Danielle Scholtes (Nuffic)

Aanmelden

De Over de grens-dag is inmiddels volgeboekt. Je kunt je nog aanmelden voor de reservelijst door te mailen naar events@nuffic.nl.