Wat staat er op deze pagina?
Terug naar boven

In deze online training leer je je weg te vinden in de verschillende immigratieprocedures en -regels waarmee je te maken krijgt als je buitenlands wetenschappelijk personeel in dienst neemt.

Je maakt kennis met de verschillende relevante verblijfsdoelen voor wetenschappelijk personeel en wat jouw rechten en plichten zijn als erkend referent.

Programma

De training is een samenwerking tussen Nuffic en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Aan de hand van het handboek, praktijkvoorbeelden en oefeningen doorlopen we de immigratieprocedures voor nieuwe medewerkers van instellingen die erkend referent zijn. 

Doelgroep

Medewerkers van hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen die te maken krijgen met het naar Nederland begeleiden van buitenlands personeel.

Onderwerpen

 • Besluitvorming immigratiebeleid en relevantie wet- en regelgeving
 • Gebruik van het IND-handboek immigratieprocedures
 • Gebruik van de portal en de informatievoorzieningen van de IND
 • Gebruik van de informatievoorzieningen van Nuffic
 • Verschil tussen kort verblijf (Schengenregelgeving) en lang verblijf (binnenlandse regelgeving)
 • Wel of geen werkvergunning?
 • Erkend Referent zijn van de IND: rechten en plichten;

Trainingsmateriaal

Wij leveren digitaal cursusmateriaal aan. Daarnaast heb je een computer of laptop met speakers en camera nodig.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kun je:

 • de vereiste handelingen bij IND benoemen van een buitenlandse gast na aankomst in Nederland;
 • de portal en de informatievoorziening van de IND gebruiken;
 • het migratiebeleid en de rol van de verschillende ministeries die daarbij betrokken zijn benoemen;
 • voorzieningen van Nuffic ten behoeve van immigratieprocedures vinden;
 • bepalen welke immigratieprocedures van toepassing zijn op je gast;
 • bepalen wanneer voor buitenlandse gastdocenten en onderzoekers een tewerkstellingsvergunning vereist is;
 • benoemen wat nodig is om een partner van een gastdocent of onderzoeker naar Nederland te laten komen om te werken.

Aanmelden

Let op: Deze cursus wordt ook op 20 april gegeven. Op beide dagen is ruimte voor maximaal 12 deelnemers. Uiterlijk 2 weken voor aanvang laten we je weten of de training definitief doorgaat.

Meld je aan