Terug naar boven

Deze bijeenkomst draait om het vergroten van kansen van studenten uit het ho om voor een studie, studiereis of stage naar het buitenland te gaan. Een buitenlandervaring is nog niet toegankelijk voor iedere student, zoals studenten met een ondersteuningsvraag of studenten met een migratieachtergrond. Dat terwijl een studie, studiereis of stage in het buitenland kansen bieden om internationale competenties op te doen. Met internationale competenties ontwikkelen studenten zich op persoonlijk vlak en vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt.

Tijdens deze bijeenkomst maak je aan de hand van het Go!ForAll ervaringsspel kennis met de drempels en belemmeringen die studenten kunnen ervaren. Ook krijg je inspiratie hoe jij meer kunt doen aan inclusie binnen internationalisering. De personages en situaties in dit spel zijn gebaseerd op uitkomsten van verschillende onderzoeken naar inclusief internationaliseren. Verder doe je tijdens de bijeenkomst inspiratie op hoe je het spel zelf met jouw eigen collega’s kan spelen.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Nuffic en ECIO, de ontwikkelaars van het spel. Zij zijn erg benieuwd naar hoe je het spel ervaart. Het is een unieke kans om tijdens het spel begeleid te worden door de ontwikkelaars en hen input te kunnen geven over mogelijke verbeteringen van het spel.

Programma

Tijdens deze middag gaan we:

  • Het Go!ForAll spel spelen
  • Een koffiepauze houden met iets lekkers erbij
  • Inspiratie opdoen om het Go!ForAll spel te spelen met collega’s van jouw eigen instelling

Leerdoelen

Tijdens deze bijeenkomst:

  • Leer je jouw collega’s van andere scholen en onderwijsinstellingen kennen.
  • Kom je erachter welke obstakels studenten kunnen ervaren bij een buitenlandervaring.
  • Hoor je van collega’s van andere scholen of instellingen waar zij tegen aan lopen bij inclusief internationaliseren en hoe zij hiermee omgaan.
  • Doe je inspiratie op over wat je kan doen om een buitenlandervaring inclusiever te maken.
  • Bedenk je of en hoe je collega’s van jouw eigen instelling kan helpen met dit spel.

Praktische informatie

Voorbereiding

Voor deelname aan deze middag is er geen voorbereiding nodig. Tijdens het programma ga je zelf actief kennismaken met het spel en zijn er trainers om je te helpen waar nodig.

Doelgroep

Professionals uit het ho. Met name als jij je bezighoudt met studenten die naar het buitenland gaan en/of als jij bezig houdt met inclusie en gelijke kansen op jouw onderwijsinstelling.

Datum

Woensdag 15 mei van 13:30 – 16:30 uur.

Taal

Nederlands

Aantal deelnemers

Er is plek voor 8-16 deelnemers.

Locatie

Kantoor van CINOP
Stationsplein 14
5211 AP ’s Hertogenbosch

Kosten

Deelname is gratis.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onze portal, zie ook de registratiebutton bovenaan deze pagina.
Meld je aan

Vragen

Voor vragen over deze sessie kun je terecht bij Nuffic Connects (nufficconnects@nuffic.nl)

Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met ECIO, het expertisecentrum inclusief onderwijs.