Terug naar boven

De online themabijeenkomst zit op dit moment aan het maximaal aantal deelnemers. Het is daarom niet meer mogelijk om je voor deze bijeenkomst aan te melden. Toch graag deelnemen? Stuur een mail naar nufficconnects@nuffic.nl om op de wachtlijst te komen. Deelname niet gegarandeerd.

Omschrijving

Bureau Common Ground, expert in burgerschapsonderwijs, verzorgt deze sessie over ‘Verbinding in de multiculturele klas’ aan de hand van praktische en voelbare voorbeelden. Bureau Common Ground doet onder andere veel onderzoek naar wat scholen moeilijk vinden. Zij hebben ervaring in alle sectoren.

Bij aanmelding voor deze sessie kun je eventueel aangeven met welke problematiek je momenteel worstelt binnen het thema van diversiteit, zodat dit als casus kan dienen.

Programma

  • Korte introductie en kennismaking met elkaar
  • Inhoudelijke presentatie gebaseerd op onderzoek- en praktijkkennis – met ruimte voor vragen
  • Opdracht in kleine groepjes in break-out rooms: ‘empathie in de praktijk
  • Plenair nabespreken.

Leerdoelen

Kennismaken met de betekenis van diversiteit en inclusie voor het onderwijs. Na deze thema-bijeenkomst weet je welk vormen van diversiteit er in een school zijn en manieren waarop verbinding kan worden gezocht over verschillen heen.

Praktische informatie

Doelgroep

Beleidsmedewerkers van schoolbesturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan dit webinar.

Het is helaas niet meer mogelijk om je voor deze bijeenkomst aan te melden. Toch graag deelnemen? Stuur een mail naar nufficconnects@nuffic.nl om op de wachtlijst te komen. Deelname niet gegarandeerd.

Vragen

Heb je vragen? Stuur een mail naar nufficconnects@nuffic.nl .