Terug naar boven

Omschrijving

In deel 2 van dit tweeluik over professionalisering in internationalisation at home komt de best practice Build@Home aan bod. Zorg jij er, samen met collega's voor, dat deze professionalisering vorm krijgt binnen (en buiten) je school? Neem dan samen met andere mbo en hoger onderwijsprofessionals deel aan deze sessie van Nuffic Connects.

Collega’s van het Da Vinci College en ROC Nijmegen presenteren Build@Home. Met deze toolbox kun je onderwijs voor internationalisation at home ontwikkelen passend bij het curriculum, de leerdoelen, leerbehoeften, talenten en kernkwaliteiten van studenten. Met Build@Home ontdek je hoe je internationalisering ook kunt opbouwen vanuit en in je eigen omgeving: @home. De tools en activiteiten in de toolbox bieden leiden je stap voor stap door het proces.

Onderdeel van de toolbox is de Build@Home training die met Erasmus+ subsidie is ontwikkeld voor docenten. Je krijgt uitleg over de basisprincipes die je als onderwijsprofessional helpt in het waarom, hoe en wat van het professionaliseren van internationalisation at home. En hoe je dit duurzaam kan inzetten. Met speciale aandacht voor fewer opportunities en de virtual classroom.

De eerste professionals uit verschillende landen zijn inmiddels getraind, dus we delen ook graag die ervaring met je. Tot slot geven we je tips hoe je op je eigen school of instelling aan de slag kan met professionalisering van internationalisation at home.

Nb. Op 10 maart was het eerste webinar van de tweeluik. Drie hogescholen deelden hun ervaringen met de door hen ontwikkelde leergang. Was je hier niet bij? Dan kun je gewoon deel 2 volgen. Er zijn geen opnames gemaakt van de sessie op 10 maart.

Programma

Werkwijze

Je neemt deel aan het webinar waar een best practice over professionalisering van internationalisation at home centraal staat. Het Da Vinci College en ROC Nijmegen presenteren de Build@Home toolbox en specifiek de Build@Home training. Ze vertellen hoe deze is opgezet, met welke doelen en hoe je deze kunt inzetten op jouw school of instelling.

Daarna wissel je in Break-Out rooms ideeën uit met mbo-scholen en hoger onderwijsinstellingen. Hoe professionalisering er uit ziet, verschilt namelijk per context en per behoefte. We nodigen je uit dit met ons te delen en samen te reflecteren op wat dit betekent voor jouw context. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens dit webinar én daarbuiten.

Onderwerpen

  • Aanleiding Build@Home en ontwikkeling toolbox met EU partnerscholen.
  • Beoogde impact van het professionaliseren van internationalisation at home.
  • Hoe ziet de training Build@Home er uit? Wat zijn de leerdoelen?
  • Wat betekent deze best practice voor jouw context? Wat zijn de uitdagingen? Hoe ga je daarmee om?

Leerdoelen

Na deze sessie heb je een aantal doelen bereikt, met name:

  • Je bent bekend met inhoud van de internationalisation at home toolbox Build@Home.
  • Je weet hoe deze onderwijsteams helpt in het waarom, hoe en wat van Internationaliseringsonderwijs.
  • Je hebt tips en tricks meegekregen om professionalisering binnen jouw instelling rondom internationalisation at home (verder) vorm te geven.
  • Je hebt kennisgemaakt met collega's van andere mbo of ho-scholen met wie je potentieel samen kunt werken op het gebied van internationalisation at home.

Praktische informatie

Doelgroep

Onderwijsprofessionals uit het mbo en hoger onderwijs die internationalisation at home toepassen op hun school of instellingen die hier een professionaliseringstraject voor willen opzetten. De best practice die gedeeld wordt, gaat specifiek over het mbo maar is zeker ook toepasbaar voor hoger onderwijsinstellingen. Tip: nodig je HR collega, curriculumexpert en/of onderwijsadviseur ook uit om mee te denken over dit belangrijke onderwerp!

Locatie

Online.

Kosten

Deelname is gratis.

Vragen

Voor vragen over deze sessie kun je terecht bij Nuffic Connects (nufficconnects@nuffic.nl).