Veel kinderen spreken thuis een andere taal of dialect dan op school. Wereldburgerschap en inclusie ontmoeten elkaar als deze talige en culturele diversiteit in het onderwijs wordt gewaardeerd en omarmd. Hoe zorg je voor een inclusieve leeromgeving waarin alle talenten van de leerlingen worden erkend en benut? Van meertaligheid in Amsterdam tot meertaligheid in Limburg: in een gesprek komt expertise uit onderzoek en uit het veld bij elkaar. Praat je mee?

Programma

Tijdens deze online sessie maak je eerst kennis met het onderzoek van Joana Duarte, bijzonder hoogleraar wereldburgerschap en tweetalig onderwijs bij de Universiteit van Amsterdam. Hierna vertellen André Nijboer (Stichting Kindante uit Sittard) en Onno Visser (Sint Jansschool uit Amsterdam) meer over hun visie op meertaligheid en wereldburgerschap vanuit de onderwijspraktijk. We sluiten interactief af met de mogelijkheid om met andere deelnemers in gesprek te gaan over hoe jij meertaligheid een plek geeft of kunt geven in de onderwijspraktijk.

Kortom: het wordt een interactieve online sessie waar je nieuwe inzichten en inspiratie van experts opdoet en jouw eigen expertise kunt delen.

Onderwerpen

  • Onderzoeksresultaten naar de meerwaarde en inzet van meertaligheid.
  • Praktische voorbeelden van de toepassing van meertaligheid binnen en buiten de (rand)stedelijke context.

Wat levert deze sessie jou op?

Na het volgen van deze sessie:

  • Weet je hoe meertaligheid in de klas verbonden kan worden met inclusie en wereldburgerschap.
  • Ken je voorbeelden van meertaligheid in de klas in verschillende contexten.
  • Heb je inspiratie opgedaan door gesprekken met collega’s van andere scholen.
  • Heb je bedacht welke stappen je zelf kunt zetten om meertaligheid in te zetten ter bevordering van inclusie en wereldburgerschap.

Praktische informatie

Doelgroep
Iedereen werkzaam in het primair onderwijs. Deze sessie richt zich specifiek op directeuren, leerkrachten, intern begeleiders en taalcoördinatoren.

Datum en locatie
Deze sessie vindt online plaats op maandag 13 maart van 15:30 tot 17:00. De link om deel te nemen wordt vooraf per mail gestuurd.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze sessie.

Aanmelden
Je kunt je online aanmelden via onze portal. Deze online sessie vormt de start van de maand van Talen en Wereldburgerschap voor het basisonderwijs. Het is ook mogelijk om je gelijk voor andere (kosteloze) webinars in te schrijven die in deze maand plaatsvinden.

Vragen
Voor vragen over deze Nuffic Connects sessie kun je terecht bij Dana van Nieuwaal via: nufficconnects@nuffic.nl.