Wat staat er op deze pagina?
Terug naar boven

Nationale kwalificatieraamwerken (NQFs) verdelen onderwijssystemen in verschillende niveaus. Tijdens het webinar gaan we kijken of je deze levels kunt gebruiken bij het waarderen van buitenlandse diploma’s.

Programma

Werkwijze

Tijdens dit online webinar krijg je uitleg over wat nationale kwalificatieraamwerken zijn en hoe ze gelinkt zijn met het Europese kwalificatieraamwerk. Je leert hoe de NQF levels in automatische erkenning en in de Studielink lijsten worden gebruikt.

Verder bespreken we plenair of de levels toegepast kunnen worden bij het waarderen van buitenlandse diploma’s. De levels staan ook in de landenmodules vermeld. Sommige NARICs (bijv. Malta) gebruiken de levels bij het waarderen van buitenlandse diploma’s.

Tot slot is er aandacht voor foutief gebruik van de levels in aanvragen van bijv. studenten.

Onderwerpen

  • Inleiding NQF en EQF
  • NQF levels in automatische erkenning en Studielink lijsten
  • Vergelijken van NQF levels (Europass portal)
  • Toepasbaarheid in diplomawaardering: discussie
  • Foutief gebruik van NQF levels

Leerdoelen

Na deze sessie heb je een aantal doelen bereikt, met name:

  • (grotere) bekendheid met NQF en EQF
  • Toepasbaarheid van NQF levels voor diplomawaardering
  • Vergelijken van NQF levels

Praktische informatie

Doelgroep

Dit webinar is gericht op admission officers hoger onderwijs.

Datum

29 februari 10.30 – 11.30 uur.

Aantal deelnemers

Er is plek voor een onbeperkt aantal deelnemers.

Locatie

Het betreft een online bijeenkomst.

Kosten

Deelname is gratis.

Vragen

Heb je inhoudelijke vragen over het webinar? Stuur een email naar Marijke Blom-Westrik (mwestrik@nuffic.nl). Voor praktische vragen over deze sessie kun je terecht bij Nuffic Connects (nufficconnects@nuffic.nl).