Wat staat er op deze pagina?
Terug naar boven

Zien wij jou op 15 mei online bij de netwerkbijeenkomst van het netwerk Talen en Wereldburgerschap? Leer over de praktische toepassingen van meertaligheid en hoe andere basisscholen actief meertaligheid in de lessen inzetten.

Programma

15.00 uur – Welkom
15.10 uur – Meertaligheid inzetten in de klas – Jantien Smit
16.00 uur – Good practices meertaligheid

Jantien Smit is lector Meertaligheid en Onderwijs aan de Hogeschool Utrecht en werkt samen met scholen aan praktische toepassingen van meertaligheid. De focus in haar werk ligt op de vraag hoe we andere talen dan het Nederlands kunnen benutten in het onderwijs, en wat daarvoor nodig is. Jantien zal vertellen over hoe je de kennis, aanwezig bij leerlingen in hun andere talen, naar boven kan halen en welke werkvormen je hiervoor kan gebruiken, en ook over de strategieën die ingezet worden om deze kennis in je lessen te integreren.

Daarnaast krijg je praktische voorbeelden te zien van basisscholen die actief meertaligheid in de lessen inzetten. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen.

Praktische informatie

Doelgroep
Leerkrachten, coördinatoren en directeuren werkzaam op een basisschool waar aandacht is voor wereldburgerschap, meertaligheid en/of Engels vanaf groep 1 wordt gegeven.

Kosten
Deelname is gratis.

Locatie
De bijeenkomst is online, via MS Teams. Deelnemers ontvangen een link om online deel te nemen.

Nog geen lid van het netwerk Talen en Wereldburgerschap? Stuur een mail naar po@nuffic.nl om je aan te melden.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar po@nuffic.nl.