Wat kun je verwachten?

Tijdens dit webinar leer je:

  • de belangrijkste redenen om meertaligheid in te zetten in de klas.
  • hoe je meertalige kinderen in je klas kunt ondersteunen door gebruik te maken van één of meer thuistalen.
  • op welke manieren meertaligheid een extra dimensie toevoegt aan de lesstof, voor zowel één- als meertalige leerlingen.