LinQ-slotbijeenkomst

Eerstejaars LinQ-school of nieuwsgierig naar LinQ? Kom naar de slotbijeenkomst, maak kennis met het LinQ-netwerk en laat je inspireren!
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ, Utrecht, Nederland
Woensdag 22 mei 2019 09:30
tot woensdag 22 mei 2019 16:30
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ, Utrecht, Nederland
Woensdag 22 mei 2019
van 09:30 tot 16:30

Wat kun je verwachten?

  • Je kunt kiezen uit verschillende workshops over onderwerpen als formatief toetsen en activerende werkvormen.
  • Je leert het LinQ-netwerk (beter) kennen en blikt terug en vooruit.
  • Je kunt feedback geven op het nieuwste tussenproduct van curriculum.nu.

Kortom: een interactieve en inspirerende dag met enthousiaste docenten Frans en Duits!

Kosten?

Geen.

Programma

09:30 Inloop

10:00 Opening

10:05 Kennismakingsactiviteit

10:30 Workshopronde 1

12:00 Lunch

13:00 Terug-/vooruitblik

13:45 Workshopronde 2

15:15 Activiteit en borrel

16:15 Afsluiting

Workshops ronde 1

Activerende werkvormen – Johannes Monheim

Je eerste, tweede, derde taal leren: een taal leren is altijd actief leren, een sociale bezigheid in interactie met anderen. Toch ervaren leerlingen talenonderwijs vaak als statisch, terwijl docenten leerlingen tegelijkertijd willen uitdagen om hun hersens te gebruiken, en vooral veel te produceren.

In deze workshop zullen wij kennis maken met enkele activerende werkvormen voor bijvoorbeeld woordenschatverwerving, grammatica of vaardigheden.

Verrassende opdrachten bij simpele YouTube filmpjes voor de MVT les - Masja Mesie

Tijdens deze workshop maak je kennis met een werkvorm waarbij je een YouTube filmpje inzet om je leerlingen te verleiden om te reageren in de doeltaal. Je ervaart stap-voor-stap hoe je een les kunt ontwerpen rond een bestaand ‘Viral’ YouTube filmpje. Het is handig om een eigen device mee te nemen.

Workshops ronde 2

Formatief evalueren: Waarom? Nu de praktijk – Carel van der Burg

Formatief toetsen/evalueren is binnen de scholen een hot item.

In deze workshop komen aan bod:

  • Waarom zouden we formatief evalueren/toetsen?
  • Concrete voorbeelden en mogelijkheden dit bij de MVT-les in te zetten

Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht.

Feedbacksessie curriculum.nu

Wat geven we onze leerlingen mee voor hun toekomst? Die vraag staat centraal bij Curriculum.nu, het landelijke traject dat moet leiden tot nieuwe kerndoelen voor ons onderwijs. Deze feedbackbijeenkomst biedt je de mogelijkheid om hierover mee te praten.

Let op: deze bijeenkomst is geen workshop. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je via de mail een link naar het nieuwste tussenproduct. We zouden je willen vragen om dit product voor de bijeenkomst te lezen.

Inschrijving

Meld je aan

Mail voor vragen naar: linq@nuffic.nl

Tien dagen lang taal centraal

18 maart 2019
Buurtaalonderwijs, francofonie, de Duitse taal en Engels in het basisonderwijs staan binnenkort centraal in allerlei activiteiten. Reden voor Nuffic om de taal10daagse uit te roepen.

Internationalisering in het onderwijs raakt op stoom

31 januari 2019
Het opdoen van een internationale ervaring in het onderwijs wordt steeds gebruikelijker, blijkt uit de nieuwe publicatie Internationalisering in Beeld.

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.