Terug naar boven

De LinQ-inspiratiemiddag staat in het teken van het vernieuwen van de grenzen en biedt de gelegenheid voor nieuwe scholen en docenten om:

  • kennis te maken met de activiteiten die aangeboden worden in het netwerk;
  • de uitdaging aangaan en een plan van aanpak te formuleren.

Ervaren LinQ-docenten krijgen de gelegenheid om voorbeelden uit de praktijk te horen:

  • van de winnaar van de Talenlabel 2023;
  • van een docent van een LinQ-Label school die lid is van de vakvernieuwingscommissie MVT en verandering heeft ingebracht in de toetsing van MVT op zijn school;
  • van een docent die extra aandacht geeft aan kennis van land en cultuur door authentiek materiaal te gebruiken.

Vervolgens is er gelegenheid om te netwerken en je te informeren over de aangeboden LinQ-activiteiten voor het schooljaar 2023-2024.

Programma

13.00 Inloop
13.15 Welkomstwoorden
13.30-14.30 Workshop ronde 1
14.35-15.35 Workshop ronde 2
15.40-16.25 Netwerkmoment (verschillende thema’s: DELF/DSD; eTwinning; ervaringen nascholingen Cavilam, Hamburg; ervaringen training doeltaal leertaal)
16.30 Borrel en afsluiting

Workshops

Workshop 1: MVT-breed: geen cijfers, maar ERK-niveaus als beoordeling (ronde 1 en ronde 2)
Kees v. Ruremonde – docent Duits LinQ-Label school en lid vakvernieuwingscommissie MVT

In het schooljaar 2020-2021 is het Cals College Nieuwegein (havo/vwo-school) afgestapt van het geven van cijfers bij de MVT (Engels, Duits en Frans) (m.u.v. in de examenklassen). Leerlingen krijgen sindsdien voor deze vakken geen (rapport)cijfers meer, maar ERK-niveaus als beoordeling. In deze workshopronde (presentatie) stelt Kees van Ruremonde, docent Duits op deze school, deze ontwikkeling voor. Ook wordt genoemd wat deze verandering betekent voor de lespraktijk, welke effecten we waarnemen bij leerlingen en welke uitdagingen deze verandering verder nog met zich meebrengt.

Workshop 2: Intercultureel bewustzijn in leerlijn en schoolexamen – een schoolvoorbeeld (ronde 1)
Astrid Eelkema – docent Frans winnares Europees Talenlabel 2022

In deze presentatie maak je kennis met drie projecten in de vwo-bovenbouw van het Blaise Pascalcollege in Zaandam. Daarin leren leerlingen bij het vak Frans zich stapsgewijs ontwikkelen in intercultureel bewustzijn, binnen en buiten de klas. De projecten koppelen cultuurreflexief leren en burgerschapsvorming aan taalvaardigheden, literatuur en de actualiteit, en leveren leerlingproducten op die verwerkt worden in de schoolexamens. Het gaat om de simulatie Envoyé spécial in het eindexamenjaar, en de projecten Parcours d’Intégration civique en Mémoire des Migrations in de voorexamenklassen.

Workshop 3 - Activerende werkvormen (ronde 2)
Helmi van Deelen – docent Duits - Landeskunde

Lesidee: Kijk om je heen, de leukste opdrachten liggen voor het oprapen. Tips en inspiratie nodig?
Bildlilli und Barbie im Unterricht. Folders, foto’s, facebookpagina’s, de omgeving waarin je bent. Overal kom je de mooiste opdrachten tegen. Mijn tic: waar ik ben, zie ik bruikbaar materiaal. Maak zelf opdrachten, laat het de leerlingen doen.

Praktische informatie

Doelgroep en kosten

Deze inspiratiemiddag is gratis voor LinQ-docenten Duits en Frans.

Datum en locatie

Wanneer: donderdag 2 november 2023 van 13.00 tot 16.30 uur
Waar: vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB, Utrecht

Aanmelden

Meld je aan