LinQ-dag

Werk de LinQ-didactiek verder uit samen met workshopleiders en andere LinQ-docenten.
Social Impact Factory
Vredenburg 40, Utrecht
Vrijdag 1 februari 2019
van 09:30 tot 16:00
Social Impact Factory
Vredenburg 40, Utrecht
Vrijdag 1 februari 2019
van 09:30 tot 16:00

Wat kun je verwachten?

Een interessante keynote speech door Sebastiaan Dönszelmann over de inzet van Doeltaal-Leertaal in talenlessen. Er zijn ook interactieve workshops en volop netwerkmogelijkheden. Kortom: een interactieve en inspirerende dag met LinQ-docenten van andere scholen.

Kosten?

Geen!

Programma

9.00 – 9.30 inloop

9.30 – 9.40 welkomstwoord

9.40 – 10.30 keynote speech door Sebastiaan Dönszelmann

10.30 – 10.45 naar de workshopronde

10.45 – 12.15 workshopronde 1

12.15 – 13.00 lunch

13.00 – 13.45 netwerkmoment

13.45 – 15.15 workshopronde 2

15.15 – 16.00 high tea

Workshops

Taal en cultuur in het moderne vreemdetalenonderwijs

Door Annelies Messelink en Frederiek van Lieshout

Talen geven toegang tot andere culturen. Een cultuur is daarbij ook van invloed op hoe je een taal gebruikt. Beleefd zijn heeft een andere waarde in Duitsland en in Frankrijk druk je dit anders uit in taal. Zo kan je door een taal ook nieuwe omgangsvormen en perspectieven leren. Je leert ook veel over je eigen taal en je eigen achtergrond. Zijn onze gewoontes wel zo normaal als we denken? En waarom vinden we sommige dingen raar aan de andere taal en cultuur?

In deze workshop zoomen we in op de relatie tussen taal, cultuur en communicatie. We doen concrete oefeningen om je meer bewust te worden van culturele verschillen en houdingen. Die oefeningen kun je ook met je leerlingen doen. Hopelijk inspireert het je om het land en de cultuur van je doeltaal in je les te betrekken.

Differentiëren met taal en beeld

Door Masja Mesie

In deze workshop ervaar je aan de hand van actuele kijk- en luisterfragmenten hoe je binnen een klas met 30 leerlingen kunt differentiëren. Daarnaast maak je kennis met de digitale mogelijkheden om leerlingen zelf kennis over cultuuraspecten van het land van de doeltaal te laten verwerven. Neem als het kan een laptop of smartphone mee.

Formatief evalueren

Door Charline Rouffet

Steeds meer middelbare scholen denken na over de beste manier om formatieve evaluatie in hun programma's te integreren. Hoe kun je minder en beter toetsen? Hoe kun je van een evaluatie een leerervaring maken? Hoe doe je dat vooraf en tijdens het leerproces zodat je de didactiek kunt aanpassen aan de behoeften van de leerlingen? Hoe zet je formatieve evaluatie in in de praktijk en in het bijzonder in het onderwijs van moderne vreemde talen? En hoe zorg je dat deze in lijn is met de communicatieve leerdoelen? In deze workshop bespreken we de mogelijkheden en uitdagingen van formatieve evaluatie in de taalklas. Ook leer je technieken om dit concreet toe te passen in de les.

Activerende en passende werkvormen bij Duits en Frans

Door Carel van der Burg

In deze workshop maak je kennis met en ervaar je minstens 6 werkvormen die je kunt inzetten bij de verschillende vaardigheden in je eigen lessen. We maken ook een uitstapje naar enkele eenvoudige vormen van differentiatie binnen het onderwijs Duits en Frans. Neem je laptop en een leergang of werkmateriaal mee, want dit is een heel praktische workshop. Dit gaan we doen:

  1. welkom, voorstellen
  2. werkteams vormen
  3. basisoefening met theoretisch kader
  4. enkele activerende en coöperatieve werkvormen ervaren
  5. differentiëren
  6. toepassingen bedenken voor de eigen lespraktijk

Internationaliseren zonder reizen: aan de slag met eTwinning

Door Tibby van Dijk

Wil je graag op een professionele manier bezig zijn met internationalisering zonder te reizen? Dat kan met eTwinning, een internationale community van onderwijsprofessionals. Tijdens deze workshop leer je de ins en outs van eTwinning. En hoe dit je netwerk kan verbreden. Je ontdekt waarom dit waardevol is voor jou en je leerlingen. We geven een aantal voorbeelden van projecten en leggen uit hoe je binnen jouw vak een eTwinning-project kunt starten.

Actualiteit in de les

Door Kees van Ruremonde

We willen allemaal meer doen met de actualiteiten uit het doeltaalland. En we willen de cultuur van die landen dichter bij de leerlingen brengen. Maar hoe doe je dat? Hoe praat je met je leerlingen over politiek? Of over maatschappelijke gebeurtenissen of bekende personen uit het doeltaalland? Tijdens deze workshop krijg je voorbeelden en handvatten die ontwikkeld zijn door een expertisegroep. En samen gaan we nieuwe werkvormen ontwikkelen.

Schrijf je in

De deadline is verstreken. Neem contact op met linq@nuffic.nl.

Tien dagen lang taal centraal

18 maart 2019
Buurtaalonderwijs, francofonie, de Duitse taal en Engels in het basisonderwijs staan binnenkort centraal in allerlei activiteiten. Reden voor Nuffic om de taal10daagse uit te roepen.

Helft nieuwe excellente scholen heeft internationaal profiel

22 januari 2019
De helft van de scholen die het predicaat ‘Excellente School 2018’ hebben gekregen, is internationaal georiënteerd. In het voortgezet onderwijs zelfs twee derde.

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.