Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training organiseert in samenwerking met de PO-Raad een inspirerende en informatieve online webinar.
Twee collega’s van Erasmus+ gaan je alles vertellen over de subsidiemogelijkheden voor het primair onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan jobshadowing voor teamleden en collega’s, een samenwerkingsproject met meerdere Europese landen of (virtuele) leerlingenuitwisselingen. Tijdens de webinar worden ook voorbeelden gegeven van basisscholen die gebruik maken van het subsidieprogramma Erasmus+ en hoe dit wordt geïmplementeerd in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Wat kun je verwachten?

Aan het einde van dit webinar: 

  • weet je hoe je internationalisering in het primair onderwijs kan implementeren.
  • ben je bekend met de subsidiemogelijkheden.
  • weet je hoe leerlingenuitwisselingen plaatsvinden.
  • weet je hoe het subsidieprogramma Erasmus+ wordt geïmplementeerd in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Dit webinar is kosteloos.

Meld je aan