Omschrijving

Veel gevluchte studenten ervaren obstakels tijdens hun studie. Onderwijsinstellingen kunnen deze studenten ondersteunen, door de obstakels te verminderen en een inclusieve leeromgeving te bieden.

Tijdens deze inspiratiesessie maak je kennis met verschillende bronnen en worden praktijkvoorbeelden uitgewisseld. Op deze manier doe je ideeën op over welke stappen jij en jouw instelling kunnen zetten in de ondersteuning van gevluchte studenten.

Programma

De online sessie wordt ingeleid met een korte presentatie door Nuffic. Deze gaat over hoe wij samen met UAF en professionals van verschillende onderwijsinstellingen aanbevelingen hebben geformuleerd over het bieden van een inclusieve leeromgeving voor gevluchte studenten. Verder licht UAF toe hoe zij studenten met een vluchtelingachtergrond ondersteunen.

Hierna wissel je met collega's best practices over de ondersteuning van gevluchte studenten uit. Ook denk je na over de (vervolg)stappen die jij met jouw instelling kan zetten voor de ondersteuning van gevluchte studenten.

Leerdoelen 

Na deze online sessie:

  • Weet je tegen welke obstakels gevluchte studenten aanlopen tijdens hun studie.
  • Ken je goede voorbeelden van manieren waarop deze obstakels verminderd kunnen worden.
  • Ken je nieuwe bronnen die jou en jouw onderwijsinstelling verder kunnen helpen in het bevorderen van een inclusieve leeromgeving voor studenten met een vluchtelingachtergrond.
  • Ben je geïnspireerd en heb je nieuwe ideeën opgedaan over hoe je gevluchte studenten kunt ondersteunen op jouw onderwijsinstelling.

Praktische informatie

Doelgroep

Medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs die werken met gevluchte studenten of beleid maken voor studenten met een vluchtelingachtergrond.

Kosten

Deelname aan deze inspiratiesessie is gratis

Vragen

Voor vragen over deze sessie kun je terecht bij Nuffic Connects (nufficconnects@nuffic.nl).