Wat staat er op deze pagina?
Terug naar boven

We beginnen met het inspirerende webinar 'Doeltaal digitaal'. Eline van Batenburg (HvA) en Marrit van de Guchte (UvA) laten zien hoe digitale middelen de communicatievaardigheden van leerlingen vergroten. Daarna presenteren verschillende LinQ-docenten in kleine groepjes good-practice-voorbeelden in online lesgeven en het inzetten van digitale tools. Er is ruimte voor jouw inbreng.

Programma

14:00 Webinar Doeltaal digitaal: Eline van Batenburg (HvA) en Marrit van de Guchte (UvA)

15:00 Pauze

15:15 Break-out rooms: good practice voorbeelden van LinQ-docenten

16:15  Afsluiting met digitaal pin-bord

16:30 Einde

Meld je aan

Omschrijving webinar

Het belangrijkste doel van onze lessen is dat leerlingen de taal zelfstandig leren gebruiken, zodat zij in het echte leven met andere sprekers van die taal kunnen communiceren. Daarnaast is interactie in de doeltaal van groot belang voor de taalontwikkeling van leerlingen. Toch vinden leerlingen spreken vaak eng, en vinden docenten het moeilijk om mondelinge taalvaardigheid in de klas handen en voeten te geven.

In deze workshop laten we zien hoe je de communicatievaardigheden van je leerlingen kunt vergroten door ze in het lokaal of vanuit hun eigen kamer met elkaar te laten communiceren via WhatsApp en Google Meet.  Vanuit het project Doeltaal Digitaal laten we voorbeelden zien van online taaltaken, chatgesprekken tussen leerlingen en reacties van docenten die hier al mee werken. Ook kijken we naar de effecten van de online uitvoering van deze taaltaken op de taalproductie van de leerlingen. Je gaat zelf aan de slag met online taaltaken, zodat je weet hoe je je leerlingen kunt begeleiden.

Doelgroep

Dit webinar is bedoeld voor docenten binnen het LinQ-scholennetwerk.

Aanmelden

Meld je nu aan voor de inspiratiemiddag van vrijdag 15 januari 2021.