Terug naar boven

Omschrijving

We beginnen met de Micro-Evaluator, een online erkenningstool voor micro-credentials die in 2022 werd gelanceerd en onlangs is getest en geëvalueerd door hoger onderwijsinstellingen in heel Europa. Hogescholen worden uitgenodigd om voorbeelden te delen van procedures en oplossingen voor het erkennen van micro-credentials uit hun eigen praktijk.

We concentreren ons op enkele meer opvallende aspecten en struikelblokken voor erkenning, zoals hoe om te gaan met de kwaliteitsborging van micro-credentials, certificaten van non-formele aanbieders en het toepassen van procedures voor de erkenning van eerder verworven competenties.


Dit evenement wordt georganiseerd in de context van het door Erasmus+ medegefinancierde project “Automatische erkenning in de Europese onderwijsruimte 2025” (AR25), dat tot doel heeft te ondersteunen bij de totstandkoming van de Europese onderwijsruimte in 2025.

Voor wie?

Admission offices, internationale studentenbureaus, afdelingen voor een leven lang leren en kwaliteitsborging, institutionele initiatieven gericht op het vergroten van de deelname (bijvoorbeeld studiebeurzen voor studenten uit kansarme milieus) en iedereen die geïnteresseerd is in de erkenning van micro-credentials.

Leeruitkomsten

Peer learning voor HOI-werknemers, gericht op de erkenning van micro-credentials. Er zal specifieke aandacht worden besteed aan de kwaliteitsborging van micro-credentials, het omgaan met micro-credentials van niet-formele aanbieders, Erkenning van Verworven Competenties (EVC) en beleid voor credit transfer.

Je maakt ook kennis met verschillende Europese initiatieven die verband houden met deze thema's.

Praktische informatie

Deadline voor registratie: 16 september 2024.
Je kunt je aanmelden via onze portal, zie de aanmeldknop bovenaan deze pagina.

Let op: dit is een Engelstalig evenement.

Vragen

Voor vragen over dit evenement kun je contact opnemen met Merel Eimers: meimers@nuffic.nl.

Co-funded by European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union or EACEA can be held responsible for them.