Effectief doeltaalgebruik in je talenlessen (dag 4 - scholing)

Wil je meer leren over doeltaalgebruik of wil je de doeltaal effectiever inzetten in de les? Kom dan naar de 4-daagse cursus Doeltaal-leertaal gegeven door Sebastiaan Dönszelmann.
VU Amsterdam
De Boelelaan 1105, Amsterdam
Dinsdag 14 mei 2019
van 10:00 tot 16:30
VU Amsterdam
De Boelelaan 1105, Amsterdam
Dinsdag 14 mei 2019
van 10:00 tot 16:30

Let op: deze cursus is exclusief voor leden van het LinQ-netwerk.

Wat kun je verwachten?

Je werkt 4 dinsdagen aan het inzetten van de doeltaal in je talenlessen. Je leert alle didactische uitgangspunten van doeltaal-leertaal en krijgt helder zicht op de voorwaarden die een goede doeltaalles kenmerken. Bovendien leer je collega’s toe te zien op het onderwerp doeltaal-leertaal en krijg je handvatten om binnen de sectie verder te werken met deze didactiek.

Onderwerpen

De cursus bestaat uit 4 sessies, op 4 dagen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • onderdelen van de didactiek: concreet doeltaal-instrumentarium, activeren met de doeltaal, instructie en zinvolle feedback in de doeltaal, moedertaalgebruik, motiveren voor deelname in de doeltaal, de theoretische achtergrond van deze onderwerpen en veelvuldig oefenen;
  • werkoverleg over het doeltaal-leerproces van de deelnemers, aan de hand van videomateriaal (zowel van de trainer als materiaal van de deelnemers);
  • lessen ontwikkelen waarin doeltaalgebruik expliciet wordt voorbereid;
  • enkele tussentijdse opdrachten;

Opzet van de cursusreeks

  • 2 scholingsdagen;
  • 2 facultatieve intervisiedagen. Hierbij analyseer je eigen materiaal met Sebastiaan Dönszelmann. Kun je niet aanwezig zijn op 1 of beide intervisiedagen? Mail je materiaal dan naar Sebastiaan Dönszelmann en je ontvangt feedback per e-mail.

Cursusdata

  • 5 maart 2019 (scholing)
  • 2 april 2019 (intervisie)
  • 16 april 2019 (intervisie)
  • 14 mei 2019 (scholing)

Kosten

De cursus is exclusief voor leden van het LinQ-netwerk en kost € 195, exclusief btw.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden tot 19 februari 2019. Let op: vol = vol. De cursus gaat alleen door als er minimaal 10 deelnemers zijn.

Internationalisering op scholen nu ook interactief in beeld

11 februari 2019
Welke scholen in Nederland zijn bezig met internationalisering? Met één muisklik krijg je dat nu in beeld dankzij de nieuwe dashboards voor po en vo.

LinQ-label voor Carolus Borromeus

6 juni 2018
Het Carolus Borromeus College uit Helmond heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in versterking van de vakken Duits en Frans. Op 24 mei werd deze moeite beloond met een LinQ-label.

Effectief doeltaalgebruik in je talenlessen (dag 1 - scholing)

5 maart 2019 van 10:00 tot 16:30
VU Amsterdam, Amsterdam
Wil je meer leren over doeltaalgebruik of wil je de doeltaal effectiever inzetten in de les? Kom dan naar de 4-daagse cursus Doeltaal-leertaal gegeven door Sebastiaan Dönszelmann.

Effectief doeltaalgebruik in je talenlessen (dag 3 - facultatief, intervisie)

16 april 2019 van 14:30 tot 17:00
VU Amsterdam, Amsterdam
Wil je meer leren over doeltaalgebruik of wil je de doeltaal effectiever inzetten in de les? Kom dan naar de 4-daagse cursus Doeltaal-leertaal gegeven door Sebastiaan Dönszelmann.