Effectief doeltaalgebruik in je talenlessen (dag 3 - facultatief, intervisie)

Wil je meer leren over doeltaalgebruik of wil je de doeltaal effectiever inzetten in de les? Kom dan naar de 4-daagse cursus Doeltaal-leertaal gegeven door Sebastiaan Dönszelmann.
VU Amsterdam
De Boelelaan 1105, Amsterdam
Dinsdag 16 april 2019
van 14:30 tot 17:00
VU Amsterdam
De Boelelaan 1105, Amsterdam
Dinsdag 16 april 2019
van 14:30 tot 17:00

Let op: deze cursus is exclusief voor leden van het LinQ-netwerk.

Wat kun je verwachten?

Je werkt 4 dinsdagen aan het inzetten van de doeltaal in je talenlessen. Je leert alle didactische uitgangspunten van doeltaal-leertaal en krijgt helder zicht op de voorwaarden die een goede doeltaalles kenmerken. Bovendien leer je collega’s toe te zien op op het onderwerp doeltaal-leertaal en krijg je handvatten om binnen de sectie verder te werken met deze didactiek.

Onderwerpen

De cursus bestaat uit 4 sessies, op 4 dagen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • onderdelen van de didactiek: concreet doeltaal-instrumentarium, activeren met de doeltaal, instructie en zinvolle feedback in de doeltaal, moedertaalgebruik, motiveren voor deelname in de doeltaal, de theoretische achtergrond van deze onderwerpen en veelvuldig oefenen;
  • werkoverleg over het doeltaal-leerproces van de deelnemers, aan de hand van videomateriaal (zowel van de trainer als materiaal van de deelnemers);
  • lessen ontwikkelen waarin doeltaalgebruik expliciet wordt voorbereid;
  • enkele tussentijdse opdrachten;

Opzet van de cursusreeks

  • 2 scholingsdagen;
  • 2 facultatieve intervisiedagen. Hierbij analyseer je eigen materiaal met Sebastiaan Dönszelmann. Kun je niet aanwezig zijn op 1 of beide intervisiedagen? Mail je materiaal dan naar Sebastiaan Dönszelmann en je ontvangt feedback per e-mail.

Cursusdata

  • 5 maart 2019 (scholing)
  • 2 april 2019 (intervisie)
  • 16 april 2019 (intervisie)
  • 14 mei 2019 (scholing)

Kosten

De cursus is exclusief voor leden van het LinQ-netwerk en kost € 195, exclusief btw.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden tot 19 februari 2019. Let op: vol = vol. De cursus gaat alleen door als er minimaal 10 deelnemers zijn.

Tien dagen lang taal centraal

18 maart 2019
Buurtaalonderwijs, francofonie, de Duitse taal en Engels in het basisonderwijs staan binnenkort centraal in allerlei activiteiten. Reden voor Nuffic om de taal10daagse uit te roepen.

Helft nieuwe excellente scholen heeft internationaal profiel

22 januari 2019
De helft van de scholen die het predicaat ‘Excellente School 2018’ hebben gekregen, is internationaal georiënteerd. In het voortgezet onderwijs zelfs twee derde.

LinQ-slotbijeenkomst

22 mei 2019 van 09:30 tot 16:30
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Eerstejaars LinQ-school of nieuwsgierig naar LinQ? Kom naar de slotbijeenkomst, maak kennis met het LinQ-netwerk en laat je inspireren!

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 van 09:30 tot 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.