Effectief doeltaalgebruik in je talenlessen (dag 1)

Wil je meer leren over doeltaalgebruik of zou je de doeltaal effectiever inzetten in de les? Kom dan naar de vierdaagse cursus Doeltaal-leertaal gegeven door Sebastiaan Dönszelmann.
VU Amsterdam
De Boelelaan 1105, Amsterdam
Dinsdag 5 maart 2019
van 10:30 tot 16:00
VU Amsterdam
De Boelelaan 1105, Amsterdam
Dinsdag 5 maart 2019
van 10:30 tot 16:00

Wat kan je verwachten?

Je werkt 4 dinsdagen aan het inzetten van de doeltaal in je talenlessen. Je leert alle didactische uitgangspunten van doeltaal-leertaal en krijgt helder zicht op de voorwaarden die een goede doeltaalles kenmerken. Bovendien leer je collega’s te observeren op het onderwerp doeltaal-leertaal en krijg je handvatten om binnen de sectie verder te werken met deze didactiek.

Opzet van de cursusreeks

De cursus bestaat uit 4 sessies. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Onderdelen van de didactiek: concreet doeltaal-instrumentarium, activeren met de doeltaal, instructie en zinvolle feedback in de doeltaal, moedertaalgebruik, motiveren voor deelname in de doeltaal, de theoretische achtergrond van deze onderwerpen en veelvuldig oefenen.
  • Werkoverleg over het doeltaal-leerproces van de deelnemers, aan de hand van videomateriaal (zowel van de trainer als materiaal van de deelnemers).
  • Lessen ontwikkelen waarin doeltaalgebruik expliciet wordt voorbereid.
  • Enkele tussentijdse opdrachten.

Cursusdata

  • 5 maart 2019
  • 2 april 2019
  • 14 mei 2019
  • 11 juni 2019

Je moet bij alle 4 de dagen aanwezig zijn.

Kosten

De cursus is exclusief voor leden van het LinQ-netwerk en kost € 195, exclusief btw.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden tot 19 februari 2019. Let op: vol = vol. De cursus gaat alleen door als er minimaal 10 deelnemers zijn.

LinQ-label voor Carolus Borromeus

6 juni 2018
Het Carolus Borromeus College uit Helmond heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in versterking van de vakken Duits en Frans. Op 24 mei werd deze moeite beloond met een LinQ-label.

Feedbackbijeenkomst Curriculum.nu

14 januari 2019 van 13:30 tot 15:30
Nuffic, Den Haag
Denk mee over wat jij in de toekomst gaat doen in de klas.

Effectief doeltaalgebruik in je talenlessen (dag 2)

2 april 2019 van 10:30 tot 16:00
VU Amsterdam, Amsterdam
Wil je meer leren over doeltaalgebruik of zou je de doeltaal effectiever inzetten in de les? Kom dan naar de vierdaagse cursus Doeltaal-leertaal gegeven door Sebastiaan Dönszelmann.