Docentenreis naar Durham

Wil je kennismaken met lesmethoden en lespraktijk in het Engelse onderwijs? Meld je dan aan voor de docentenreis naar Durham.
Durham University
Stockton Road, DH1 3LE, Durham, Verenigd Koninkrijk
Zondag 6 oktober 2019 12:00
tot zaterdag 12 oktober 2019 12:00
Durham University
Stockton Road, DH1 3LE, Durham, Verenigd Koninkrijk
Zondag 6 oktober 2019
van 12:00 tot 12:00

Nuffic organiseert voor de tweede keer een zevendaagse docentenreis naar Durham in het Verenigd Koninkrijk. Het programma is bedoeld voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs en mbo die willen leren om hun vak in het Engels te geven.

Wat staat er op het Programma?

  • Een oriëntatie- en evaluatiebijeenkomst in Nederland (aanwezigheid verplicht)
  • Een eendaags introductieprogramma op Durham University
  • Drie dagen op een school
  • Een afsluitende dag op Durham University

De reis vindt plaats van 6 tot en met 12 oktober 2019. De oriëntatiebijeenkomst is op een vroege avond in de week van 9-13 september. De evaluatiebijeenkomst vindt plaats op 20 november in de vroege avond.

Deelnemers verblijven in groepen van 4 in gastaccommodaties zo dicht mogelijk bij de deelnemende scholen. De School of Education van Durham University verzorgt in Engeland het programma.

Thema's

De thema's waaruit je kunt kiezen zijn:

  • Creativity in the classrooom
  • Personalised learning
  • Promoting higher order thinking in the classroom

Kosten

Deelnemers betalen alleen de maaltijden en een reisverzekering. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigt het programma. Het programma is onderdeel van een pilot.

Deelnemen?

Alle docenten uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met een dienstverband van tenminste 0,6 fte kunnen zich aanmelden. Je hoeft geen inhoudelijke link tussen je vakgebied en het Verenigd Koninkrijk aan te tonen. Doel van de docentenreis is om kennis te maken met de lesmethoden en de praktijk in het Engelse onderwijs en deze kennis onder collega's in Nederland te verspreiden.

We vragen van elke deelnemer om de opgedane kennis te evalueren en aan te geven hoe deze in het eigen onderwijs zal worden toegepast. Ook vragen we aan alle deelnemers om de opgedane kennis en ervaring actief over te dragen aan andere docenten.

Om deel te nemen schrijf je een motivatiebrief in het Engels. Hierin vertel je ook hoe je de opgedane kennis gaat verspreiden.

Aanmelden kan tot en met 2 juni 2019.

Er is plek voor 20 docenten. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is er een selectie. Deze vindt plaats op grond van het aantal beschikbare plaatsen per onderwijstype, leervraag, motivatie, interesse voor en ervaring met de onderwerpen die aan de orde zullen komen en plan voor verspreiding van de opgedane ervaringen. Scholen die in 2018 mee zijn geweest op de docentenreis worden in principe niet geselecteerd tenzij er plek is.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Joany Doornik: jdoornik@nuffic.nl

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor dit evenement.

Engels in het basisonderwijs is op niveau

8 november 2019
Basisschoolleerlingen in ons land hebben het Engels al aardig onder de knie voordat ze naar het voorgezet onderwijs gaan. Twee derde van hen spreekt minimaal op beginnersniveau en meer dan een kwart van hen leest al Engels op B1-niveau.

Ongelofelijk: buitenlandimpact op niveau 1- en 2-studenten

21 oktober 2019
Op het Graafschap College en Albeda gaan mbo-studenten van niveau 1 en 2 naar het buitenland.

Conferentie Taal en wereldburgerschap in het vo: the next level

15 november 2019 09:30 - 17:00
ReeHorst, Ede
In onze internationaler wordende samenleving spelen taal- en (wereld)burgerschapsonderwijs een hoofdrol. Kom naar de conferentie waar deze belangrijke onderwerpen centraal staan.

Wereldonderwijs in de regio: internationalisering binnen en buiten het klaslokaal

20 november 2019 15:30 - 20 november 2019 18:00
Campus Winschoten, Winschoten
Deze regiobijeenkomst is voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs en mbo. We bespreken onder meer hoe scholen leerlingen en personeel internationaal competent kunnen maken.