Deze praktische cursus is ontwikkeld door Sebastiaan Dönszelmann aan de hand van de belangrijkste uitkomsten uit zijn promotieonderzoek over doeltaalgebruik.

De cursus wordt dit schooljaar 2 keer gegeven. De inhoud van beide reeksen is identiek. Bekijk de data van reeks 2.

Programma (reeks 1)

Startbijeenkomst

Op donderdag 29 oktober vindt de startbijeenkomst plaats op locatie in Utrecht. Deze bijeenkomst duurt de hele dag.

Meer informatie over de locatie volgt. Tijdens fysieke bijeenkomsten hanteren we de RIVM-maatregelen.

Intervisiebijeenkomsten

Op woensdag 18 en donderdag 19 november vinden online intervisiebijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten duren ongeveer 2 à 3 uur. Je bent verplicht om 1 van de intervisiebijeenkomsten bij te wonen. Je kunt zelf kiezen naar welke van de 2 je wilt komen.

Afsluiting

Op dinsdag 15 december vindt de afsluitende bijeenkomst plaats op locatie in Utrecht. Deze bijeenkomst duurt de hele dag.

Meer informatie over de locatie volgt. Tijdens fysieke bijeenkomsten hanteren we de RIVM-maatregelen.

Deelname

Deze cursus is bedoeld voor nieuwe docenten binnen het LinQ-scholennetwerk. De betreffende scholen ontvangen t.z.t. een uitnodiging.

Ben je al langer LinQ-docent? Neem contact op met het LinQ-team en vraag naar deelnamemogelijkheid.