Conferentie Chinees

Het thema van de conferentie is 'cultuur als examenonderdeel'.
Stanislas college
Westplantsoen 71, 2613 GK, Delft
Vrijdag 28 september 2018
van 10:00 tot 16:00
Stanislas college
Westplantsoen 71, 2613 GK, Delft
Vrijdag 28 september 2018
van 10:00 tot 16:00

Deelname is gratis voor de leden van het Netwerk Chinees. Andere belangstellenden betalen € 50, exclusief btw. Je kunt je inschrijven tot 14 september 2018.

Programma

09.30 - 10.00 uur Inloop

10.00 - 10.15 uur Opening door 2 prijswinnaars van the Chinese bridge competition

10.15 - 11.00 uur Keynote speech Fresco Sam-Sin: Chinese cultuur door spullen

11.00 - 11.45 uur Brainstormsessie door dagvoorzittter Bart Oremus

11.45 - 12.30 uur Workshopronde 1

12.30 - 13.15 uur Lunch

13.15 - 14.00 uur Workshopronde 2

14.00 - 14.45 uur Keynote speech Manya Koetse: De digitale wereld van China

14.45 - 15.00 uur Afsluiting door Bart Oremus

15.00 - 16.00 uur Prijsuitreiking en borrel

Sprekers

Fresco Sam-Sin

Fresco Sam-Sin doceert Mantsjoe taal en cultuur aan de Universiteit van Leiden en is als onderzoeker verbonden aan Museum Volkenkunde. Hij is co-auteur van Chinees in tien verdiepingen.

Bart Oremus

Bart Oremus is de rector van het Haarlemmermeerlyceum in Hoofddorp en sinds 2017 de voorzitter van het Netwerk Chinees.

Manya Koetse

Manya Koetse is trendwatcher op het gebied van Chinese social media en is de hoofdredacteur van What’s on Weibo, een website met het laatste nieuws uit China en de achtergronden daarbij.

Workshopronde 1

1.1 Simpele spullen, complexe webquests

Spreker

Fresco Sam-Sin, Universiteit Leiden

Voertaal

Nederlands

Beschrijving

Leerlingen op een veilige en verantwoorde manier leren omgaan met alle informatie op het internet is een doel in zichzelf. Maar, indien op een goede manier ontworpen, kunnen oefeningen waarbij leerlingen het web moeten inzetten om antwoorden te vinden op een complex vraagstuk, een hoog leerrendement opleveren. In deze workshop gaan we samen op zoek naar het stellen van de juiste vragen bij simpele, alledaagse Chinese spullen, waarbij het oplossen van die vragen de leerling diepe kennis oplevert over de Chinese cultuur.

1.2 Inzicht in cultureel zelfbewustzijn en interculturele vaardigheden

Spreker

Rosanne Severs, Globi en Universiteit Utrecht

Voertaal

Nederlands

Beschrijving

Flexibiliteit, culturele kennis, taal, een internationale mindset, empathie: zomaar een aantal onderdelen van interculturele competentie. Wat is de betekenis van interculturele vaardigheden voor leerlingen, wat kunnen ze er mee en hoe help je je leerlingen deze vaardigheden te ontwikkelen? In deze workshop leer je de betekenis van interculturele communicatie en de link met interculturele vaardigheden binnen een educatieve (taalgerichte) context. Daarnaast ga je zelf actief aan de slag met een aantal oefeningen, die je begrip van en inzicht in de mogelijkheden van interculturele ontwikkeling versterken.

1.3 Cultuur in de bovenbouw, gedifferentieerd en op maat

Spreker

Lars Scholten, Wolfert van Borselen Tweetalig

Voertaal

Nederlands

Beschrijving

Als docent Chinese taal en cultuur is het onderdeel 'Cultuur' niet altijd een makkelijk onderwerp om aan te bieden in de bovenbouw. Er zijn veel uiteenlopende onderwerpen waar wij als docenten ook niet altijd even veel kennis van hebben. Hoe kun je de leerlingen dan toch bedienen van relevante culturele onderwerpen?

Om los te komen van de standaard dingen zoals Chinees Nieuwjaar, de dierenriem, Culturele Revolutie, kalligrafie en Chinese papier-knipkunst, heb ik een Cultuurblokken-systeem ingevoerd waarbij de keuze van de leerling geheel vrij is binnen een thema in plaats van een vast onderwerp. Leerlingen kunnen zelf kiezen waar zij een project mee gaan doen, de invulling van het onderwerp en de uitvoering qua eindproduct zijn geheel vrij ter invulling. Dit schooljaar zijn leerlingen met de thema's 'Modern China', 'Business with China' en 'Filosofie en Religie' gekomen. In deze workshop leer je hoe je de leerling kan inzetten als 'expert'.

1.4 Hoe subsidieer ik mijn internationaliseringsactiviteit

Spreker

Rea Adjei-Badu, Nuffic

Voertaal

Nederlands

Beschrijving

Wil je subsidie aanvragen voor internationalisering op jouw school? In de IPV-regeling (Internationalisering Po en Vo) staat het verwerven van internationale competenties centraal. In deze workshop leer je wat je daarmee kunt doen voor de curriculumontwikkeling van het vak Chinese Taal & Cultuur.

1.5 The importance of calligraphy

Speaker

Laura Vermeeren, Phd Researcher on Chinese Calligraphy

Language

English

Content

The importance of calligraphy in ancient as well as contemporary China is hard to overstate. Calligraphy still has a powerful hold on the everyday life of many Chinese people today. It is connected to issues of Chineseness, nostalgia, history, text and image, the body, personhood, career development, art and creativity. In the context of the chuantongre (cultural fever) that has been happening in China over the last years, the number of calligraphy schools is skyrocketing. More and more people are learning classical calligraphy and calligraphy classes are now compulsory at elementary school, while at the same time, modern artists are reinventing calligraphic forms as a modern art form and retirees are creating evaporative characters on the streets.

In this workshop, I will show how calligraphy is being practiced in China today, and how calligraphy can be taught. Why is calligraphy so important? And why is it becoming popular? Who are doing it and why? And in what way can we teach calligraphy that covers not only the basics but also shows the more creative and inventive elements of calligraphy?

Workshopronde 2

2.1 Hoe behandel ik de Chinese economie in de les?

Spreker

Floriske Deutman, Dutch Sino Business Promotions

Voertaal

Nederlands

Beschrijving

Wat moeten leerlingen uit het middelbaar onderwijs weten van de Chinese economie? Met welke werkvormen kunnen de leerlingen aan de slag? Hoe kunnen docenten onderwerpen als One Belt One Road, de nieuwe Special Economic Zone Xiongan of China als onderdeel van de WTO behapbaar maken voor leerlingen? Tijdens deze workshop krijg je praktische tips om om het economische aspect van de Chinese cultuur te belichten.

2.2 Cultuur in de Chinese les: wat en hoe?

Spreker

Daniela Fasoglio, SLO

Voertaal

Nederlands

Beschrijving

Wat verstaan we onder cultuur? Waarom is cultuur belangrijk in de vreemdetaalles? En hoe geef je daaraan vorm? We proberen samen deze vragen te beantwoorden en we leggen de antwoorden naast goede voorbeelden die de deelnemers zelf meenemen.

2.3 Taal en denken: de relativiteit van de tegenstelling

Spreker

Sanne Albers, Senior Lecturer (Trade Management for Asia) en PhD Researcher on China's State Ideology

Voertaal

Nederlands

Beschrijving

Een nieuwe taal leren doe je niet alleen om met anderen te kunnen communiceren, maar het laat je ook op een hele nieuwe manier naar de wereld kijken (omdat 'denken' en 'taal' heel sterk met elkaar verbonden zijn). Tijd verloopt bijvoorbeeld volgens westerlingen horizontaal van links naar rechts, je toekomst ligt voor je en het verleden achter je. In het Chinees loopt de tijd helemaal anders en dat is vaak weer gerelateerd aan diepere culturele en filosofische tradities. In deze workshop word je je bewust van de bredere implicaties van het leren van een taal die heel ver van de eigen taal af staat.

2.4 Simple objects, complex webquests

Speaker

Fresco Sam-Sin, Leiden University

Language

English

Content

To have students use the endless possibilities of the web in their assessments in the culture classroom in a safe and responsible way is a challenge in itself. However, if well designed, assessments where students have to use the internet to find answers to complex cultural concepts enable high learning efficiency. In this workshop we will tackle the challenge of formulating the right learning goals and the right questions to common Chinese objects, both premodern and modern. In this, we see tangible, visual objects as a stimulating point of departure to trigger deeper learning.